"verdeling" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

verdelingVerteilung
verdelingTeilung

Beispieltexte mit "verdeling"

verdeling per inwonerVerteilung pro Kopf
verdeling naar geslachtGliederung nach Geschlecht
Registratiezones en verdelingSchreibfelder und ihre Einteilung
verdeling van de stemmenStimmenverteilung
verdeling van de rijkdomVermögensverteilung
verdeling van de belastingTraglastverteilung
verdeling van de belastingSteuerveranlagung
verdeling van de productieVerteilung der Produktion
verdeling van de bevoegdhedenKompetenzverteilung
verdeling per hoofd beroepsbevolkingVerteilung pro Beschäftigtem
Het honderdste bepaalt de geselecteerde fractie van de verdeling.Das Hundertstel gibt das gewählte Fraktil der Verteilung an.
De categorie „Onbekend” omvat minder dan 5 % van de gevallen in de categorie „Totaal” in dezelfde verdeling.Die Kategorie „Nicht bekannt“ muss weniger als 5 % der Fälle der Kategorie „Insgesamt“ in derselben Verteilung umfassen.
Deze basismonsters worden door menging samengevoegd tot een verzamelmonster, waaruit de representatieve eindmonsters worden bereid door middel van representatieve verdeling.Diese Einzelproben werden zu einer Sammelprobe gemischt, aus der durch repräsentative Teilung repräsentative Endproben herzustellen sind.
Middelen en verdeling ervanFinanzmittel und ihre Aufteilung
de verdeling van de nalatenschap.die Teilung des Nachlasses.
gebruik van de verdeling hier niet mogelijkEinsetzen der Teilung hier nicht möglich
Gebruik van de verdeling hier niet mogelijk!Einsetzen der Teilung hier nicht möglich!
Artikel 65: Verdeling van opdrachten in percelenArtikel 65: Unterteilung von Aufträgen in Lose
Gelieve een gedetailleerde verdeling te vermelden.Bitte genau aufschlüsseln.
gebruik van de verdeling vanwege stolp niet mogelijkEinsetzen der Teilung wegen Stulp nicht möglich

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

functieverdelingRollenvergabe
ladenverdelingMuldeneinsatz
ladenverdelingMuldeneinsätze
potentiaalverdelingPotentialverteilung
marktverdelingMarktaufteilung
verdelingsprofiel wijzigenTeilungsprofil ändern
admin functieverdelingAdmin Rollenvergabe
optimale gewichtsverdelingoptimale Gewichtsverteilung
internationale arbeidsverdelinginternationale Arbeitsteilung
Secundaire inkomensverdelingsrekeningKonto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept)
zijaanslag met gradenverdelingSeitenanschlag mit Gradeinteilung
alle verdelingen verwijderenalle Teilungen verwerfen
alle verdelingen verwijderenAlle Teilungen verwerfen
schaalverdeling omhoog klappenSkalenrohr hochklappen
een vrijwillige herverdelingsbetaling;eine fakultative Umverteilungsprämie;
Primaire inkomensverdelingsrekeningen (II.1)Konten der primären Einkommensverteilung (II.1)
verdeling van de EU-financieringAufschlüsselung der EU-Finanzierung
Verdeling over de verschillende instrumentenVerteilung zwischen den verschiedenen Instrumenten
Verdeling van de vismachtigingen over de lidstatenAufteilung der Fanggenehmigungen auf die Mitgliedstaaten
Verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragenVerteilung an die Rechtsinhaber
Verdeling van kosten van de openbare dienst (cijfers van 2010)Kostenverteilung für den öffentlichen Versorgungsauftrag (Zahlen von 2010)
Verdeling van de totale kosten over de verschillende partners: …Aufschlüsselung der Gesamtkosten auf die einzelnen Partner: …
Verdeling van geldopbrengsten en andere voordelen die voortvloeien uit commercialiseringAufteilung der finanziellen und sonstigen Vorteile der Vermarktung
Eigen bijdrage en lastenverdelingEigenbeitrag und Lastenverteilung
Verzinkte zaagtafel met ingeperste schaalverdelingVerzinkter Sägetisch mit eingeprägter Skala
handzwengel met wormoverbrenging en schaalverdelingHandkurbel mit Schneckengetriebe und Skala
aluminiumtafel met ingebouwde aanslag en goed afleesbare, afgeschuinde schaalverdelingAlu-Tisch mit integriertem Anschlag und gut lesbarer, abgeschrägter Skala
herverdeling van het inkomenEinkommensumverteilung
maïs van onderverdeling 20089985Mais der Unterposition 20089985
extra delen voor verdelingsprofielZusatzteile für Teilungsprofil
olijven van onderverdeling 20019065Oliven der Unterposition 20019065
windlastberekening van de verdelingenWindlastberechnung der Teilungen
pindakaas van onderverdeling 20081110Erdnussmark der Unterposition 20081110
palmharten van onderverdeling 20089100Palmherzen der Unterposition 20089100