"veiligheidsvoorzieningen" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
veiligheidsvoorzieningenSicherheitseinrichtungen

Beispieltexte mit "veiligheidsvoorzieningen"

persoonlijke veiligheidsvoorzieningenpersönliche Schutzausrüstungen
veiligheidsvoorzieningen van de slijpmachineSicherheitseinrichtungen der Schleifmaschine
De functie van de veiligheidsvoorzieningen moet regelmatig gecontroleerd worden.Die Funktion der Sicherheitseinrichtungen muß regelmäßig überprüft werden.
De exploitant dient voor de vereiste persoonlijke veiligheidsvoorzieningen te zorgenDie erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen sind vom Betreiber bereitzustellen
Andere persoonlijke veiligheidsvoorzieningen zoals handschoenen, hoofdbescherming zijn voor onze toestellen niet vereist.Andere persönliche Schutzausrüstungen wie z.B. Handschuhe, Kopfschutz sind für unsere Geräte nicht erforderlich.
De machine minstens één keer per dienst op van buitenaf zichtbare schade en correcte werking van de veiligheidsvoorzieningen controleren.Mindestens einmal pro Schicht die Maschine auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen überprüfen.
Gebruik voor kinderen kleiner dan 1,50 meter en jonger dan twaalf jaar altijd geschikte extra veiligheidsvoorzieningen zoals kinderstoelen en stoelverhogers.Sichern Sie Kinder unter 1,50 Meter Größe und unter zwölf Jahren immer in geeigneten Kinder-Rückhalteeinrichtungen.
Monteer en controleer onmiddellijk na afronding van de werkzaamheden de veiligheidsvoorzieningen die bij het gereedmaken, onderhoud en de reparatie gedemonteerd zijn.Werden Sicherheitseinrichtungen beim Rüsten, Instandhalten, Warten und Reparieren demontiert, unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten die Sicherheitseinrichtungen wieder montieren und überprüfen.