"veiligheidsnorm" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

veiligheidsnormSicherheitsnorm

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

veiligheidsnormen bij internationale overheidsopdrachten.Sicherheitsnormen im internationalen Beschaffungswesen.
Technische specificaties en veiligheidsnormenTechnische Spezifikationen und Sicherheitsstandards
Hoofdstuk VI Veiligheidsnormen, authentisering en toegangsrechtenKapitel VI Sicherheitsnormen, Authentifizierung und Zugangsrechte
Deze maatregel heeft geen gevolgen voor de huidige veiligheidsnormen.Die derzeitigen Sicherheitsstandards wären nicht betroffen.
Elk register moet voldoen aan de in bijlage XV omschreven veiligheidsnormen.Für alle Register gelten die in Anhang XV dargelegten Sicherheitsnormen.
speciaal ontworpen volgens nationale veiligheidsnormen voor gebruik in ruimten met explosieven;besonders konstruiert zur Erfüllung nationaler Sicherheitsvorschriften für explosionsgefährliche Munitions-Umgebungen;
in voorkomend geval, arbeidsveiligheidsnormen of met het landbouwbedrijf verband houdende normen;gegebenenfalls Standards für die Sicherheit am Arbeitsplatz oder Sicherheitsstandards im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Betrieb;
Het agentschap handelt volledig in overeenstemming met de veiligheidsnormen en -voorschriften van de Europese Unie.Die Agentur sollte in völligem Einklang mit den Sicherheitsstandards und -vorschriften der EU handeln.