"vak" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

vakAblagefach

Beispieltexte mit "vak"

Vak 18: ColliFeld 18: Verpackungen
Vak 26: ColliFeld 26: Verpackungen
Vak 1: AanvragerFeld 1: Antragsteller
Vak 16: HandelarenFeld 16: Händler
Vak 24: HandelarenFeld 24: Händler
draagvermogen per vakTraglast je Fach
Vak 14: Plaats van productieFeld 14: Herstellungsort
Vak 22: Plaats van productieFeld 22: Herstellungsort
Vak 28: Aanvullende informatieFeld 28: Zusatzinformationen
Vak 15: Betrokken ondernemingenFeld 15: Beteiligte Unternehmen
Vak 19: Begeleidende documentenFeld 19: Beigefügte Dokumente
Vak 23: Betrokken ondernemingenFeld 23: Beteiligte Unternehmen
Vak 27: Begeleidende documentenFeld 27: Beigefügte Dokumente
Het volgende vak 5 wordt toegevoegd:Folgendes Feld 5 wird angefügt:
hetzelfde als het land van uitvoer in vak I.7;identisch mit dem in Feld I.7 eingetragenen Ausfuhrland;
de ICAO-aanduiding in vak 7 van het vluchtplan,die ICAO-Kennung in Feld 7 des Flugplans;
in vak 20 ten minste één van de volgende vermeldingen:in Feld 20 mindestens eine der folgenden Angaben:
In dit vak moeten gegevens over de aanvrager worden ingevuld.Einzelheiten zum Antragsteller sind in dieses Feld einzutragen.
Certificaat uitsluitend gelding voor de in vak 1 genoemde houderDie Bescheinigung gilt nur für den in Feld 1 genannten Inhaber
Informatie over de toekomstige ontwikkelingen moet worden vermeld in vak 4.Angaben zu künftigen Entwicklungen bitte in Feld 4 eintragen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

vakbeursMesse
vakbreedteAbteilbreite
vakbreedteFachbreite
vakhoogteFachhöhe
vakverdeelschotFachteiler
aantal vakkenAnzahl Fächer
aantal vakkenFächeranzahl
met vakindelingmit Facheinteilung
set vakverdeelschottenFachtrennblech-Set
draadstalen vakseparatieFachtrenngitter
Vak 3: HandtekeningFeld 3: Unterschrift
Vak 29: VerbintenissenFeld 29: Verpflichtungserklärungen
selecteren van keuzevakjesSelektieren von Auswahlboxen
sleufgaten voor vakverdelersTrennblechlochung
Vak 2: Verzoek om verlengingFeld 2: Antrag auf Verlängerung
Vak I.28: Leeftijd: maanden.Feld I.28 (Alter): In Monaten angeben.
Vak 2: Unie-/nationaal verzoekFeld 2: Unionsantrag/Nationaler Antrag
Vak 3: Status van de aanvragerFeld 3: Eigenschaft des Antragstellers
Vakvertalingen conform DIN EN 15038Fachübersetzungen gemäß DIN EN 15038
vakverdeelschot voor verticale opslagFachteiler Senkrechtlagerung
Vakantieverlof, buitengewoon verlof en feestdagenJahresurlaub, Sonderurlaub und Feiertage
Ontwikkelingen na het onderzoektijdvakEntwicklungen nach dem Untersuchungszeitraum
Omvang en eenheidsprijzen van het ingevoerde product en het door de bedrijfstak van de Gemeenschap verkochte product in het onderzoektijdvakMengen und Stückpreise und EU-Verkäufe des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft im UZ
breedvakstelling voor zware lastenSchwerlastregal
breedvakstelling voor zware lastenWeitspann-/Schwerlast
breedvakstelling voor zware lastenWeitspann-/Schwerlastregal
Dit betreft de volgende keuzevakjesFolgende Auswahlboxen sind davon betroffen
Europees Verbond van VakverenigingenEuropäischer Gewerkschaftsbund
het vakpersoneel moet geïnstrueerd zijndas Fachpersonal muss eingewiesen worden sein
Internationale Federatie van VakverenigingenInternationaler Gewerkschaftsbund