"toevoerinrichting" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
toevoerinrichtingZuführeinrichtung

Beispieltexte mit "toevoerinrichting"

Voor veilig bedrijf moet de toevoerinrichting stevig staan.Für den sicheren Betrieb muss die Zuführeinrichtung einen sicheren Stand haben.
Alleen daartoe geïnstrueerde personen mogen de toevoerinrichting bedienen, onderhouden of onderhoudsreparaties uitvoeren.Nur unterwiesene Personen dürfen die Zuführeinrichtung betreiben, warten oder instandhalten.
De exploitant van de toevoerinrichting dient erop toe te zien dat de voorschriften op het gebied van de veiligheid nageleefd worden.Die Aufsicht der ordnungsgemäßen Einhaltung der sicherheitsrelevanten Aspekte liegt beim Betreiber der Zuführeinrichtung.
Door de speciale constructiehoogte van de toevoerinrichting kan lichamelijk letsel ontstaan door onbeveiligd en ondeskundig beklimmen.Durch die besondere Bauhöhe der Zuführeinrichtung– können durch ungesichertes und unsachgemäßes Aufsteigen Personenschäden entstehen.
De inbedrijfstelling en bediening van de toevoerinrichting zijn pas toegestaan na het veilig en conform de aktuele machinerichtlijn vervaardigen/aanleggen van de signaalleidingen (elektrisch schema/NOOD-UIT-schakeling.).Die Inbetriebnahme bzw. der Betrieb der Zuführeinrichtung ist erst nach sicherer Fertigstellung/Verlegung der Signalaustauschleitungen (Elektroplan/Not-Aus-Schaltung) nach aktueller MRL erlaubt.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Voor toevoerinrichtingen met normale voet (niet verlengd)Für Zuführeinrichtungen mit normalem Fuß (nicht verlängertem)