"toepassingsgebied" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

toepassingsgebiedEinsatzgebiet
toepassingsgebiedArbeitsbereich
toepassingsgebiedGültigkeitsbereich
toepassingsgebiedAnwendungsbereich

Beispieltexte mit "toepassingsgebied"

Toepassingsgebied en/of gebruikAnwendungsgebiet und/oder Verwendung
Doel en toepassingsgebiedGegenstand und Anwendungsbereich
Artikel 121 ToepassingsgebiedArtikel 121 Anwendungsbereich
Definitie en toepassingsgebiedDefinition und Anwendungsbereich
Onderwerp en toepassingsgebiedGegenstand und Geltungsbereich
gereedschap en toepassingsgebiedWerkzeug und Einsatzbereich
Toepassingsgebied van dit hoofdstukAnwendungsbereich des Kapitels
Toepassingsgebied en vorm van subsidiesAnwendungsbereich und Form
Toepassingsgebied en vorm van subsidiesAnwendungsbereich und Form von Finanzhilfen
Toepassingsgebied van de SectorovereenkomstGeltungsbereich der sektorvereinbarung
Toepassingsgebied en gebruikte terminologieGeltungsbereich und verwendete Begriffe
Toepassingsgebied en methode van financieringUmfang und Art der Finanzierung
Toepassingsgebied van de accreditatie voor verificateursAkkreditierungsbereiche von Prüfstellen
voor een breed toepassingsgebiedfür ein breites Einsatzgebiet
Artikel 1: Onderwerp en toepassingsgebiedArtikel 1: Gegenstand und Anwendungsbereich
Artikel 17 Definitie en toepassingsgebiedArtikel 17 Definition und Anwendungsbereich
Artikel 20 Definitie en toepassingsgebiedArtikel 20 Definition und Anwendungsbereich
Uitbreiding van geografisch toepassingsgebiedErweiterung des geografischen Geltungsbereichs
Wijziging en rectificatie van het toepassingsgebiedÄnderungen und Berichtigungen des Geltungsbereichs
Onderwerp, algemene doelstelling en toepassingsgebiedGegenstand, allgemeine Ziele und Geltungsbereich
Het toepassingsgebied van 8 mmDer Arbeitsbereich von 8 mm
Het toepassingsgebied van dit besluitGeltungsbereich der vorliegenden Entscheidung
ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIESGEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
Structuur en toepassingsgebied van dit hoofdstukGliederung und Anwendungsbereich des Kapitels
Binnen het toepassingsgebied van deze verordening:Im Rahmen dieser Verordnung
het toepassingsgebied van de accreditatie van elke verificateur;den Akkreditierungsbereich jeder Prüfstelle;
Het toepassingsgebied van deze maatregelen moet worden omschreven.Der Umfang dieser Maßnahmen sollte festgelegt werden.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

toepassingsgebiedenEinsatzgebiete
favoriete toepassingsgebiedenBevorzugte Einsatzgebiete
Principe en toepassingsgebiedGrundsatz und Geltungsbereich
TOEPASSINGSGEBIED EN TIJDSCHEMA VAN HET OVERLEGANWENDUNGSBEREICH UND ZEITPUNKT DER KONSULTATIONEN
Toepassingsgebied en doelstellingen van de ESCB-PKIAnwendungsbereich und Ziele der ESZB-PKI
Toepassingsgebied van de steunverlening uit het EFROInterventionsbereich des EFRE
Toepassingsgebied, algemene beginselen en definitiesAnwendungsbereich, allgemeine Grundsätze und Begriffsbestimmungen
Toepassingsgebied van de individuele steun of steunregelingAnwendungsbereich der Einzelbeihilfe oder Regelung
Toepassingsgebied van de steunverlening uit het CohesiefondsInterventionsbereich des Kohäsionsfonds
Toepassingsgebied van de herziene richtsnoeren inzake staatssteunUmfang der überarbeiteten Leitlinien für staatliche Beihilfen
Intrekking van wezenlijk gelijkwaardige toepassingsgebiedenAufhebung eines im Wesentlichen gleichwertigen Geltungsbereichs
Daarom moet het toepassingsgebied van die maatregel worden uitgebreid.Daher sollte diese Maßnahme ausgedehnt werden.
Onderwerp, toepassingsgebied, algemene beginselen, definities en drempelGegenstand, Anwendungsbereich, allgemeine Grundsätze, Begriffsbestimmungen und Schwellenwert
Verwijdering van producten uit het toepassingsgebied van deze verordeningStreichung von Erzeugnissen aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung
Verplichte maatregelen (toepassingsgebied, aard, duur en rechtvaardiging):08.Obligatorische Maßnahmen (Geltungsbereich, Art, Dauer und Begründung):08.
Schommelstoelen en opvouwbare stoelen vallen tevens binnen het toepassingsgebied.Ebenfalls dazu zählen Schaukelstühle und Klappstühle.
wijzigingen van het toepassingsgebied van de accreditatie voor deze verificateurs;Änderungen des Akkreditierungsbereichs von Prüfstellen;