"stofdeeltjes" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

stofdeeltjesStaubpartikel

Beispieltexte mit "stofdeeltjes"

Hier worden de grove stofdeeltjes eruit gefilterd in het aluminiumdraadfilter.Hier werden die grobe Staubpartikel in dem Aluminium-Gestrickfilter abgefiltert.
Aan het oppervlak van de volgende filterpatronen worden de schadelijke stofdeeltjes afgevangen.An der Oberfläche der nachfolgenden Filterpatronen werden die partikelförmigen Schadstoffe abgeschieden.
De in de luchtstroom aanwezige stofdeeltjes worden door de sterke turbulentie in de wervelaar omsloten door water.Die im Luftstrom vorhandenen Staubpartikel werden durch die starken Turbulenzen im Wirbler mit Wasser umschlossen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

acute toxiciteit bij inademing (gassen en stofdeeltjes/nevel), categorie 1, 2 of 3;akute inhalative Toxizität (Gas und Staub/Nebel) der Kategorie 1 oder 2 oder 3,