"staatshoofd" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
staatshoofdStaatschef

Beispieltexte mit "staatshoofd"

een herdenkingsmunt wordt uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat de functie van staatshoofd tijdelijk vacant is of voorlopig wordt waargenomen.eine Gedenkmünze ausgegeben wird, wenn die Position des Staatsoberhaupts vorübergehend nicht oder nur vorläufig besetzt ist.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Goederen bestemd om door vorsten en staatshoofden te worden gebruiktZum persönlichen Gebrauch von Staatsoberhäuptern bestimmte Waren