"smeermiddel" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
smeermiddelSchmiermittel

Beispieltexte mit "smeermiddel"

Oplegblad voor het inbrengen van smeermiddel met een totale dikte van niet meer dan 350 μm, bestaande uit:LE-Folie („Lubricating Entry Sheet“) mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 350 μm, bestehend aus:
Oplegblad voor het inbrengen van smeermiddel met een totale dikte van niet meer dan 350 μm, bestaande uit:LE-Folie („Lubricating Entry Sheet”) mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 350 μm, bestehend aus:
een in water oplosbaar smeermiddel met een dikte van 20 μm of meer doch niet meer dan 200 μm en vast bij omgevingstemperatuureinem wasserlöslichen, bei Raumtemperatur festen Schmiermittel mit einer Dicke von 20 μm oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 μm

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

aandrijving (smeermiddelen)Getriebe (Schmiermittel)
Motorbrandstoffen en smeermiddelenTreib- und Schmierstoffe
smeermiddelen bedoeld bij de posten 2710 of 3403;zubereitete Schmiermittel der Position 2710 oder 3403;
Smeermiddelen: flavour van olie die doet denken aan stookolie, vet of minerale olie.Schmierölartig Flavour bei Ölen, das an Dieseltreibstoff, Fett oder Mineralöl erinnert.
smeermiddelen met als voornaamste bestanddeel een of meer van de volgende verbindingen of materialen:Schmiermittel, die als Hauptbestandteil eine der folgenden Verbindungen oder einen der folgenden Stoffe enthalten:
Plaats van het smeermiddelreservoir: …Lage des Schmiermittelbehälters: …
Esparto  Komkommer  Smeermiddelen Espartograsartig  Gurkenartig  Schmierölartig 
Gevaar voor uitglijden door uitgelopen of gemorste vloeistoffen en smeermiddelenRutschgefahr durch ausgelaufene oder verschüttete Betriebs- bzw. Schmierstoffe
Brandstoffen en smeermiddelen in motorvoertuigen te land en in containers voor speciale doeleindenTreib- und Schmierstoffe in Straßenkraftfahrzeugen und Spezialcontainern
distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermiddelen, van de soort gebruikt in benzinestations en garagesAusgabepumpen für Kraftstoffe oder Schmiermittel, von der in Tankstellen oder Kraftfahrzeugwerkstätten verwendeten Art
Alle door de voertuigfabrikant aanbevolen smeermiddelen moeten worden gebruikt en in het testrapport worden vermeld.Alle Schmiermittel müssen vom Fahrzeughersteller empfohlen sein und im Gutachten angegeben werden.
Vloeistoffen en smeermiddelen dienen onmiddellijk met behulp van bindmiddelen of geschikt granulaat verwijderd te wordenBetriebs- bzw. Schmierstoffe sind sofort mittels Bindemittel bzw. entsprechendem Granulat aufzunehmen