"slijpsnelheid" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
slijpsnelheidSchleifgeschwindigkeit

Beispieltexte mit "slijpsnelheid"

Om het slijpresultaat te verbeteren, kan bijv. de positie van de bovenste en onderste bewerkingsunits gewijzigd en/of de slijpsnelheid aangepast worden.Um das Schleifergebnis zu verbessern, kann z. B. die Position der oberen Schleifeinheiten geändert und/oder die Schleifgeschwindigkeit angepasst werden.