"sesam" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

sesamSesam

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Sesamzaad, ook indien gebroken, ander dan voor zaaidoeleindenSesamsamen, auch geschrotet, andere als zur Aussaat
Steekproef bestaand landgebruik (ExistingLandUseSample)Probe der existierenden Bodennutzung (ExistingLandUseSample)
andere, niet voor menselijke consumptie bestemd, sesamolie en fracties daarvanandere, nicht genießbar, Sesamöl und seine Fraktionen
Het oppervlak dat alle elementen van het ruimtelijke objecttype ExistingLandUseSample omgeeft.Die konvexe Hülle aller Instanzen der Objektart ExistingLandUseSample.