"scheidingswand" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
scheidingswandTrennwand

Beispieltexte mit "scheidingswand"

Koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen water, waarbij de warmte-uitwisseling niet plaatsvindt via een scheidingswandWasserrückkühlvorrichtungen und -apparate
Bij de scheidingswand tussen kieper en basistoestel aangebrachtBei Trennwand zwischen Kipper und Grundgerät angebracht
overlangse insnijding van het hart waardoor de beide kamers worden geopend en de scheidingswand ervan wordt ingesneden;Anschnitt des Herzens durch Längsschnitt zur Öffnung der Kammern und Durchtrennung der Scheidewand;
visueel onderzoek van het hartzakje en het hart; in het hart dient een overlangse snede te worden aangebracht waardoor de beide kamers worden geopend en de scheidingswand ervan wordt ingesneden;Besichtigung von Herzbeutel und Herz; Anschneiden des Herzens durch Längsschnitt zur Öffnung der Kammern und Durchtrennung der Scheidewand;