"rol" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

rolRolle

Beispieltexte mit "rol"

stalen rolStahlrolle
sociale rolsoziale Rolle
Rol van beroepsorganisatiesRolle der berufsständischen Organisationen
Rol betrokkenen (PartyRoleValue)Funktion der Stelle (PartyRoleValue)
Rol van de directieRolle des Direktoriums
Rol van de AutoriteitRolle der Überwachungsbehörde
Rol van de crisiseenheidFunktion des Krisenstabs
Rol van de bevoegde autoriteitenRolle der zuständigen Behörden
rol van ongespecificeerd gedeelteunbestimmte Rolle des Bestandteils
Rol van het Europees MilieuagentschapRolle der Europäischen Umweltagentur
Rol van coördinator van het netwerk van agentschappenFunktion des Koordinators für das Netz der Agenturen
Een gedeelte van een geologische eenheid met een ongespecificeerde rol.Bestandteil einer geologischen Einheit mit unbestimmter Bedeutung.
contactgegevens van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en haar rol.Kontaktangaben der IOM und ihre Funktion.
Dan bevindt zich de te detecteren splice op een onbereikbare plek ergens in deze rol.Dann befindet sich der zu detektierende Spleiß unzugänglich irgendwo in dieser Rolle.
Golvende rol Ø 12 mmRolle Wellig Ø 12 mm
De rol van de CommissieRolle der Kommission
internationale rol van de EUinternationale Rolle der Union
De rol van de publieke omroepDie Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
De rol van het Europees GNSS-AgentschapRolle der Agentur für das Europäische GNSS
de rol en verantwoordelijkheden van elke partij;die Rolle und Verantwortlichkeiten jeder Partei;
De rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheidRolle der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

gecontroleerdgeprüft
controlesPrüfungen
rolluikRollladen
zichtcontroleSichtprüfung
urologieUrologie
rollenbaan gebogenRollenbahn abgeknickt
rollenbaan segmentRollenbahnsegment
rolluikkast kiezenRollladenkasten wählen
rolluikadapter voorRollladenadapter für
rolluikkast (compleet)Rollladenkasten (komplett)
materiaal vorkrolWerkstoff Gabelrolle
stalen cilinderrolStahlzylinderrolle
controleer houderHalter kontrollieren
werking controlerenFunktionstüchtigkeit prüfen
controleer plaatdikteBlechstärke kontrollieren
gecontroleerde oorzaaküberprüfte Ursache
positiecode controlerenPositionscode prüfen
rollen- en wieltjesbanenRollen- und Röllchenbahnen
rollenbaan met remschoenRollenbahn mit Bremsschuh
rolluikgeleiding in postRollladenführung in Pfosten
rolluikgeleiding in kozijnRollladenführung in Rahmen
rollenbaan met terugschuiffunctieRollenbahn mit Rückschubfunktion
as voor papierrolPapierrollen-Achse
PDS zware rollenrailsPDS-Rollenleiste
de bandsporing controlerenBandlauf prüfen
op beschadiging controlerenauf Beschädigung prüfen
doorrolstellingen voor palletsPaletten-Durchlaufregal-System
doorrolstelling voor stukgoederenStückgut-Durchlaufregal
Rollen of kogels van siliciumnitride (Si3N4)Rollen oder Kugeln aus Siliciumnitrid (Si3N4)
rolluikgeleiding (geleverd door opdrachtgever)Rollladenführung (bauseitig)
rollen met een diameter van niet meer dan 8 mmWatterollen mit einem Durchmesser von 8 mm oder weniger
Rol van laminaatfolie van grafiet en koper, met:Laminatfolie aus Grafit und Kupfer in Rollen, mit
Robuuste rollagergeleiding met innovatieve zelfinstellingRobuste Laufrollenführung mit innovativer Selbstausrichtung
rolluikgeleiding (geleverd door opdrachtgever) voor kozijnRollladenführung (bauseitig) zu Rahmen
Rollen die een samenstellend onderdeel speelt in een geologische eenheid.Bedeutung eines Bestandteils (CompositionPart) innerhalb einer geologischen Einheit.
kogellager voor de lagers van de spanrolKugellager zur Lagerung der Spannrolle
PGB capaciteitsvergroting van pompopslag in Oostenrijk — Kaunertal, TirolPCI zur Erhöhung der Pumpspeicherkapazität in Österreich (Kaunertal, Tirol)
Montaanzuren en/of esters daarvan met ethyleenglycol en/of butaan-1,3-diol en/of glycerolMontansäuren und/oder ihre Ester mit Ethylenglycol und/oder 1,3-Butandiol und/oder Glycerin
papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met was, paraffine, stearine, olie of glycerolPapiere und Pappen, mit Wachs, Paraffin, Stearin, Öl oder Glycerin überzogen oder getränkt
kies aub de rolluikkastbitte wählen Sie den Rollladenkasten
keuze van de rolluikkastAuswahl des Rollladenkastens
controleren op correcte werkingPrüfung auf Funktionstüchtigkeit
aandrukrollen van de schuurriemenAndrückrollen vom Schleifriemen
aandrijfrollen, omkeerrollen en bandenAntriebs-, Umlenkrollen und Bandagen
stroomkabel op beschadigingen controlerenStromkabel auf Beschädigungen überprüfen
professionele componenten voor toegangscontroleprofessionelle Zutrittskontrollkomponenten