"referentiepunten" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

referentiepuntenReferenzpunkte

Beispieltexte mit "referentiepunten"

referentiepunten van het apparaatReferenzpunkte der Betriebsmittel
Hieronder zijn de referentiepunten en de relevante gegevens opgesomd.Nachfolgend sind die Referenzierungspunkte und die relevanten Daten gelistet.
De referentiepunten tot de frontendmodule geven de ideale voertuigafmetingen weer.Die Referenzpunkte zum Frontendmodul bilden die idealen Fahrzeugmaße ab.
De afstand tussen de referentiepunten van de koplamp en het scherm moet ten minste 10 m bedragen.Der Abstand der Bezugspunkte der Scheinwerfer vom Messschirm muss mindestens 10 m betragen.
Bijlage 3 — Voorbeelden van lichtoppervlakken, assen, referentiepunten en geometrische zichtbaarheidshoekenAnhang 3 Beispiele für Flächen, Bezugsachsen und Bezugspunkte der Leuchten und Winkel der geometrischen Sichtbarkeit
De instel-Master reproduceert aan de hand van de referentiepunten van het voertuig niet de ideale voertuigmaten, maar telt er telkens 4 mm bij of trekt er telkens 4 mm vanaf.Der Einstellmeister bildet an den Referenzpunkten zum Fahrzeug somit nicht die idealen Fahrzeugmaße nach, sondern addiert bzw. subtrahiert jeweils 4mm zu diesen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

instandhoudingsreferentiepunten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen bedoeld in artikel 2;Referenzgrößen für die Bestandserhaltung, die im Einklang mit den Zielen des Artikels 2 stehen;