"rechter" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
rechterRichter

Beispieltexte mit "rechter"

Rechter bij het Hooggerechtshof.Ehemaliger Richter am Bezirksgericht Moskowski der Stadt Minsk und gegenwärtig Richter am Obersten Gerichtshof.
Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk.Richterin am Stadtgericht Minsk.
Rechter bij de centrale districtrechtbank van Minsk.Richter am Bezirksgericht Mitte in Minsk.
Rechter bij afdeling 1 van de revolutionaire rechtbank van Tabriz.Richter am Revolutionsgericht von Tabriz, Abteilung 1.
Rechter bij de rechtbank van het centraal district van de stad Minsk.Richter am Bezirksgericht Mitte der Stadt Minsk.
Rechter bij de rechtbank van het district Frunzenski van de stad Minsk.Richterin am Bezirksgericht Frunsenski der Stadt Minsk.
Rechter bij en vicepresident van de rechtbank van Minsk, district Leninski.Richterin und Vizepräsidentin am Leninski Bezirksgericht in Minsk.
toegang tot de rechterAnspruch auf rechtliches Gehör
de in geval van geschil bevoegde rechter.das bei Streitigkeiten zuständige Gericht.
Bovendien is het advies van de Autoriteit juridisch niet bindend voor de nationale rechter.Zudem ist das einzelstaatliche Gericht nicht an die Stellungnahme der Überwachungsbehörde gebunden.
De rechter muisknop is uitgeschakeld!Die rechte Maustaste wurde deaktiviert!
H. MEIJ, voormalig rechter bij het Gerecht,MEIJ, ehemaliger Richter des Gerichts,
Voormalig rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk.Ehemalige Richterin am Stadtgericht Minsk.
Voormalig rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk.Ehemaliger Richter am Stadtgericht Minsk.
Voormalig rechter bij de centrale districtrechtbank van Minsk.Ehemaliger Richter am Bezirksgericht Leninski in Minsk.
Voormalig rechter bij de centrale districtrechtbank van Minsk.Ehemalige Richterin am Bezirksgericht Mitte der Stadt Minsk.
de in geval van geschillen bevoegde rechter of scheidsrechter.die Bezeichnung des bei Streitigkeiten zuständigen Gerichts oder Schiedsgerichts.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

trechterBunker
trechtermotorBunkermotor
vultrechterEinfülltrichter
toevoertrechterAufgabetrichter
rechterzijderechte Seite
rechterlijk bevelgerichtliche Anordnung
rechterlijk beroepOrgan der Rechtspflege
rechterlijke machtrichterliche Gewalt
rechterlijke toetsingNormenkontrolle
vrijgave trechterFreigabe Bunker
politieke rechtervleugelpolitische Rechte
Rechter bij de rechtbank van het district Leninski van de stad Minsk.Richterin am Leninski Bezirksgericht der Stadt Minsk.
Rechter bij de rechtbank van het district Partizanski, belast met de zaak Likhovid.Richterin am Bezirksgericht Partisanski, mit dem Lichowid-Fall befasst.
Rechter bij en vicepresident van de rechtbank van het district Moskovski van de stad Minsk.Richter und Vizepräsident am Bezirksgericht Moskowski der Stadt Minsk.
Rechter van het district Frunzenski van Minsk, behandelt de zaak van betoger Vasili Parfenkov.Richterin des Verwaltungsbezirks Frunsenski der Stadt Minsk, mit dem Fall des Demonstranten Wassili Parfenkow befasst.
Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk die de verwerping van het beroep van Byalyatski heeft toegestaan.Richter am Stadtgericht Minsk, der die Abweisung der von Bjaljatski eingelegten Berufung genehmigt hat.
Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk, voormalig rechter bij de rechtbank van het centraal district van de stad Minsk.Richter am Stadtgericht Minsk, ehemaliger Richter am Bezirksgericht Mitte in Minsk.
Rechter in het district Moskou van Minsk, verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie.Richterin im Minsker Distrikt Moskowski, verantwortlich für die Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition.
voor de montage van hps-sensoren, met uitwendige schroefdraad 1" en spatrandtrechterzur Montage von hps-Sensoren, mit 1" Außengewinde und Spritzschutz
Met uw rechterhand pakt u het oogDie rechte Hand fasst die Öse
Door de EU voorgestelde scheidsrechtersVon der EU vorgeschlagene Schiedsrichter
onafhankelijkheid van de rechterlijke machtUnabhängigkeit der Justiz
Beslissingen van een rechterlijke instantieVon einem Gericht erlassene Entscheidungen
Deze rechters worden door het lot aangewezen.Diese Richter werden durch das Los bestimmt.
Het verstrekken van inlichtingen aan nationale rechterlijke instantiesÜbermittlung von Informationen an die einzelstaatlichen Gerichte
Procesrechtelijke bepalingen en procesbevoegdheid voor nationale rechterlijke instantiesVerfahrensvorschriften und Klagebefugnis vor einzelstaatlichen Gerichten