"propaan" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch

propaanPropan

Beispieltexte mit "propaan"

propaan (C3H8): minimumzuiverheid 99,5 %;Propan (C3H8): 99,5 % Mindestreinheit.
propaan met een zuiverheidsgraad van 99 % of meerPropan mit einem Reinheitsgrad von 99 Hundertteilen oder mehr
mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van ethaan of van propaanMischungen, die halogenierte Derivate von Methan, Ethan oder Propan enthalten
methaan en propaan (post 2711);Methan und Propan (Position 2711);
van methaan, ethaan of propaan (HCFK’s)des Methans, Ethans oder Propans (H-FCKW)
Gassen voor de controle op storing door zuurstof moeten propaan bevatten met 350 ppmC ÷ 75 ppmC koolwaterstoffen.Die Prüfgase für die Sauerstoffquerempfindlichkeit müssen Propan mit 350ppmC ÷75ppmC Kohlenwasserstoff enthalten.
Er moeten kalibratie- en ijkgassen beschikbaar zijn die mengsels van propaan (C3H8) en gezuiverde synthetische lucht bevatten.Es müssen Kalibriergase verfügbar sein, die ein Gemisch aus Propan (C3H8) und gereinigter synthetischer Luft enthalten.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Triammoniumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuurTriammoniumsalz der 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
fenylhydroxyazijnzuur-(2R)-N-benzyl-1-(4-methoxyfenyl)propaan-2-amine (1:1) (zout)Hydroxy(phenyl)essigsäure — (2R)-N-Benzyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amin (1:1) (Salz)
propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylalcohol)Propan-1-ol (Propylalkohol) und Propan-2-ol (Isopropylalkohol)
Propaannitril, super zuiverheid of HPLC-kwaliteit (bijvoorbeeld: ROMIL, Cambridge, Verenigd Koninkrijk), gebruikt als mobiele fase.Propionitril, reinst oder HPLC-Qualität (z. B. ROMIL, Cambridge, Vereinigtes Königreich) zur Verwendung als mobile Phase.
Mononatriumcitraat, mononatriumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuurMononatriumcitrat; Mononatriumsalz der 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
Het toestel is geijkt op propaan, uitgedrukt in koolstofatoomequivalent (C1);HFID), kalibriert mit Propan, ausgedrückt als Kohlenstoff-Äquivalent (C1).
Het polymeer en de dispersie zijn gemakkelijk oplosbaar in aceton, ethanol en propaan-2-ol.Das Polymer und die Dispersion sind in Aceton, Ethanol und Propan-2-ol leicht löslich.
Er mogen geen andere organische neerslagmiddelen worden toegepast dan methanol, ethanol en propaan-2-ol.Bei der nachfolgenden Ausfällung werden ausschließlich Methanol, Ethanol oder Propan-2-ol als Fällungsmittel verwendet
Dicalciumcitraat, dicalciumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur, dicalciumzout van citroenzuur (trihydraat)Dicalciumcitrat; Dicalciumsalz der 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure Dicalciumsalztrihydrat der Citronensäure
Monocalciumcitraat, monocalciumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur, monocalciumzout van citroenzuur (monohydraat)Monocalciumcitrat; Monocalciumsalz der 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure Monocalciumsalzmonohydrat der Citronensäure
Een bekende hoeveelheid zuiver gas (propaan) wordt via een gekalibreerde kritische uitstroomopening in het CVS-systeem gebracht.Durch eine kalibrierte Messblende wird eine bekannte Menge reinen Gases (Propan) in das CVS-System eingeführt.