"prijsstijging" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

prijsstijgingPreissteigerung

Beispieltexte mit "prijsstijging"

Indien van toepassing, prijsstijging als gevolg van de wijziging.Die etwaige durch die Änderung bedingte Preiserhöhung.
Dit was toe te schrijven aan een grote prijsstijging in 2010 en het TNO.Dies war auf einen erheblichen Preisanstieg im Jahr 2010 und im UZÜ zurückzuführen.
Het is daarom niet waarschijnlijk dat er een algemene prijsstijging zal plaatsvinden.Ein allgemeiner Preisanstieg ist deshalb unwahrscheinlich.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Als zich toch prijsstijgingen voordoen, zullen die klein zijn en niet van invloed zijn op de keuze van de consument.Sollte es zu Preiserhöhungen kommen, werden diese gering ausfallen und die Auswahl für den Verbraucher nicht beeinflussen.