"prijs" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

prijsPreis
PrijsPreis der gleichartigen Ware

Beispieltexte mit "prijs"

vrije prijsfreier Preis
gereduceerde prijsreduzierter Preis
gegarandeerde prijsgarantierter Preis
voorgeschreven prijsFestpreis
discriminerende prijsdiskriminierender Preis
prijs per stukEinzelpreis
prijs franco grensPreis frei Grenze
prijs zonder belastingPreis ohne Steuer
prijs van levensmiddelenNahrungsmittelpreis
prijs van basisproductenRohstoffpreis
vooraf vastgestelde prijsim Voraus festgesetzter Preis
Gemiddelde prijs (EUR/t)Durchschnittspreis (in Euro/t)
Gemiddelde prijs (EUR/m2)Durchschnittlicher Preis (in EUR/m2)
prijs vrij aan boordPreis frei an Bord
prijs op de wereldmarktWeltmarktpreis
prijs van de landbouwproductenPreis für Agrarprodukte
Prijs aanvullende overeenkomst maart 2010Preis ergänzende Vereinbarung März 2010
Prijs van de invoer uit Thailand (EUR/ton)Preise der Einfuhren aus Thailand (EUR/Tonne)
Prijs van de invoer uit alle andere landen (EUR/stuk)Preis der Einfuhren aus allen anderen Ländern (in EUR/Stück)
Prijs van het ingevoerde product incl. douanerechten (1000 EUR/t) [8]Stückpreise der Einfuhren, verzollt (1000 EUR/t) [8]
reis tegen vaste prijsPauschalreise
In dat geval is dat de internationale prijs.In diesem Fall handelt es sich dabei um den internationalen Preis.
Verstrekking door de overheid van glas voor een ontoereikende prijsStaatliche Bereitstellung von Glas zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt
Verstrekking door de overheid van glas voor een ontoereikende prijsStaatliche Bereitstellung von Glas zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt,
Verstrekking door de overheid van polysilicium voor een ontoereikende prijsStaatliche Bereitstellung von Polysilicium zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt
Verlening door de overheid van grondgebruiksrechten voor een ontoereikende prijsEinräumung von Landnutzungsrechten zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt
Verstrekking door de overheid van aluminiumextrusies voor een ontoereikende prijsStaatliche Bereitstellung von Aluminiumstrangpresserzeugnissen zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt,
de prijs per eenheid (watt),Preis je Einheit (Watt),
Gemiddelde prijs in EUR/ton (B)Durchschnittspreis in Euro/Tonne (B)
Geschatte prijs van de contractenPreis, zu dem die Kontrakte bewertet sind
Kwaliteit, prijs en homogene productenQualität, Preis und homogene Güter
Herwaardering van de prijs van effectenPreisneubewertung von Wertpapieren
Betaalde prijs of prijzen (maximum/minimum).Gezahlter Preis oder Preisspanne (Minimum/Maximum).
Elektriciteit voor een ontoereikende prijs (LTAR)Strom zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

totaalprijsGesamtpreis
prijsklassePreisgruppe
meerprijsAufpreis
eenheidsprijsEinheitspreis
prijsbeheersingPreisüberwachung
gemengde prijsgemischter Preis
culturele prijsKulturpreis
representatieve prijsRepräsentativpreis
gegarandeerde minimumprijsgarantierter Mindestpreis
representatieve marktprijsrepräsentativer Marktpreis
gemeenschappelijk prijsbeleidgemeinsame Preispolitik
maximum- en minimumprijsPreisspanne
Minimumprijs voor bietenMindestpreis für Zuckerrüben
verkoop met prijsreductieVerkauf mit Preisnachlass
Gemiddelde uitvoerprijs (EUR/kW)Durchschnittlicher Ausfuhrpreis (in EUR/kW)
een prijspreferentieprogramma, mits:Ein Preispräferenzprogramm, sofern das Programm:
Nettokostprijsbeginsel en overcompensatieNettokostenprinzip und Überkompensierung
Prijsstelling, risico- en opbrengstdelingPreisfestsetzung, Risiko- und Einnahmenteilung
Prijsniveau als gevolg van latere aanbestedingenPreisniveau als Ergebnis nachfolgender Ausschreibungen
Prijs van de aan maatregelen onderworpen invoer in EUR/stukPreis der von den Maßnahmen betroffenen Einfuhren in EUR/Stück
prijsvragen met prijzengeld of betalingen aan de deelnemers.Wettbewerbe mit Preisgeldern oder Zahlungen an die Teilnehmer.
Prijsgerelateerde argumenten worden behandeld in overweging (237).Vorbringen im Zusammenhang mit dem Preis werden in Erwägungsgrund 240 behandelt.
Prijs van de invoer uit het betrokken land (EUR/vierkante voet) [7]Preis der Einfuhren aus dem betroffenen Land (in Euro/Quadratfuß) [7]
Prijsbeleid van Chinese producenten bij uitvoer naar andere derde landenVerhalten der chinesischen Einführer bei der Preisgestaltung auf anderen Ausfuhrmärkten
Vaststelling van de uitvoerprijsErmittlung des Ausfuhrpreises
aan het nakomen van de referentieprijsunter der Voraussetzung der Einhaltung des Referenzpreises
Financiële activa gewaardeerd tegen kostprijsFinanzielle Vermögenswerte, zu Anschaffungskosten bilanziert werden
Activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijsZu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Vermögenswerte
Onderworpen aan het nakomen van de referentieprijsZulassung unter der Voraussetzung der Einhaltung des Referenzpreises
Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijsFinanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden
Verstrekking door de overheid van polysilicium voor een ontoereikende prijsStaatliche Bereitstellung von Polysilicium zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt,
Gemiddelde verkoopprijs per tonDurchschnittliche Verkaufspreise je Tonne
Gemiddelde verkoopprijs in de EUDurchschnittliche Verkaufspreise in der EU
toegangsprijs ter plaatse betalenEintritt gebührenpflichtig
Andere prijs- en volume-indexcijfersAndere Preis- und Volumenindizes
De aankoopprijs bedroeg 6646787 EUR [15].Der Kaufpreis betrug 6646787 EUR [15].
INTERNATIONALE PRIJS- EN VOLUME-INDEXCIJFERSRÄUMLICHER PREIS- UND VOLUMENVERGLEICH
Kettingindexcijfers voor prijs- en volumemutatiesVerkettete Preis- und Volumenindizes