"positiecode" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
positiecodePositionscode

Beispieltexte mit "positiecode"

positiecode controlerenPositionscode prüfen
Er bestaat al een positie met deze positiecode.Eine Position mit diesem Positionscode existiert bereits.
controle van een een positiecode overeenkomstig rekening gehouden.Überprüfung eines Positionscodes entsprechend berücksichtigt.
U moet eerst een positiecode invoeren om deze om te kunnen zetten.Sie müssen erst einen Positionscode eingeben, um diesen übersetzen zu können.
De positiecode wordt in dit geval met grijze achtergrond weergegeven.Der Positionscode wird in diesem Fall mit grauem Hintergrund dargestellt.
Een gewiste positie kan onder dezelfde positiecode weer worden aangemaakt.Eine gelöschte Position kann unter dem selben Positionscode wieder angelegt werden.
Om te controleren of de ingevoerde positiecode geldig is, beweegt u de muis over het info-symbool.Um zu prüfen ob der eingegebene Positionscode gültig ist, fahren Sie mit der Maus über das Info-Symbol.
Als een nieuwe positie wordt aangemaakt, moet u een positiecode en een overeenkomstige positietekst invoeren.Wird eine neue Position angelegt, muss man einen Positionscode und einen entsprechenden Positionstext eingeben.
Hiertoe selecteert u de knop "Positiecodes weergeven/verbergen" om het invoerveld voor de positiecode weer te geven.Hierzu wählen Sie die Schaltfläche "Positionscodes ein/ausblenden" um das Eingabefeld für den Positionscode einzublenden.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

positiecodes weergeven/verbergenPositionscodes ein/ausblenden
Positiecodes zonder onderdeel-/onderdeeldetailtoewijzing worden als voorheen behandeld.Positionscodes ohne eine Bauteil-/Bauteildetailzuordnung werden weiterhin wie gehabt behandelt.
geschiedt via een in te voeren positiecode die direct of tijdens het opslaan van de oorzaakinformatie wordt gecontroleerd.erfolgt über einen einzugebenden Positionscode, welcher direkt oder beim Speichern der Ursacheninformationen überprüft wird.
Voor het direct controleren klikt u na het invoeren van de positiecode in het overeenkomstige tekstveld op de knop "Controleren".Zum direkten Überprüfen betätigen Sie nach der Eingabe des Positionscodes in das entsprechende Textfeld die Schaltfläche "Prüfen".
Bij positiecodes zonder een onderdeel-/onderdeeldetailtoewijzing wordt geen enkele aanpassing aan het geselecteerde foutobject uitgevoerd.Bei Positionscodes ohne eine Bauteil-/Bauteildetailzuordnung werden keinerlei Anpassungen am ausgewählten Fehlerobjekt vorgenommen.
Het onderdeel/onderdeeldetail kan nog worden gewijzigd, ook als er achteraf één geselecteerd wordt die niet met de positiecode overeenkomt.Das Bauteil/Bauteildetail ist weiterhin änderbar, auch wenn nachträglich eines ausgewählt wird, welches nicht mit dem Positionscode übereinstimmt.
Het is mogelijk om voor een positiecode één of meerdere onderdelen of onderdeeldetails aan te geven waarop de positiecode betrekking heeft.Es besteht die Möglichkeit, für einen Positionscode ein oder mehrere Bauteile oder Bauteildetails anzugeben, auf die sich der Positionscode bezieht.
Wordt een positiecode gewijzigd en vervolgens op de knop "Controleren" gedrukt, wordt in dat geval ook het onderdeel/onderdeeldetail geactualiseerd.Wird ein Positionscode geändert und anschließend die Schaltfläche "Prüfen" betätigt, wird auch ggf. das Bauteil/Bauteildetail aktualisiert.
Na het invoeren van een positiecode en vervolgens drukken op de knop "Controleren" wordt het onderdeel/onderdeeldetail dat hiervoor vastgelegd is, automatisch geselecteerd.Nach der Eingabe eines Positionscodes und anschließendem Betätigen der Schaltfläche "Prüfen" wird das Bauteil/Bauteildetail, welches ggf. hinterlegt ist, automatisch ausgewählt.