"pomp" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

pompPumpe

Beispieltexte mit "pomp"

pomp plaatsenPumpe einstecken
pomp vervangenPumpe auswechseln
pomp geblokkeerdPumpe blockiert
pomp loopt nietPumpe läuft nicht
transportvolume pomp maxFördervolumen Pumpe max
pomp of persleiding verstoptPumpe oder Druckleitung verstopft
pomp gebruiken als een mobiele pompEinsatz als mobile Pumpe
pomp werkt in onjuiste draairichtingPumpe läuft in falscher Drehrichtung
Pomp zonder gereedschap met een handgreep uit te nemenPumpe werkzeuglos mit einem Handgriff zu entnehmen
De PDP bepaalt de totale verdunde uitlaatgasstroom uit het aantal pompomwentelingen en de verplaatsing door de pomp.Die PDP misst den Gesamtdurchfluss des verdünnten Abgases aus der Anzahl der Pumpenumdrehungen und dem Pumpenkammervolumen.
motor of pomp defectAntriebsmotor oder Pumpe defekt
gebruik van de pomp in een vaste opstellingEinsatz als stationäre Pumpe
Water in het reservoir vullen tot de pomp onder Water staatWasser in die Wanne füllen bis die Pumpe unter Wasser steht
De pomp moet worden verwarmd tot de temperatuur van de HSL1.Die Pumpe ist auf die Temperatur von HSL1 aufzuheizen.
sterk vervuild water verkort de levensduur van de pomp en het zaagblad.Starkverschmutztes Wasser vermindert die Lebensdauer der Pumpe und des Sägeblattes.
De als pomp gebruikte "laser" kan elk der hieronder omschreven "lasers" zijn.Eine Pump-"Laser"quelle kann jeder der nachstehend beschriebenen "Laser" sein.
Bij de vervanging van het water ook telkens de aanzuigzeef van de pomp reinigen.Bei jedem Wasserwechsel auch das Ansaugsieb der Pumpe reinigen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

PomptechniekPumpentechnik
vacuümpompolieVakuumpumpenöl
waterpompWasserpumpe
waterpompsetWasserpumpenset
waterpompenWasserpumpen
Oscillerende diafragmapompenOszillierende Verdrängerpumpen, Membranpumpen
Niet-hydraulische schottenpompenRotierende Verdrängerpumpen, Flügelzellenpumpen
Niet-hydraulische tandwielpompenRotierende Verdrängerpumpen, Zahnradpumpen
Pompopslag in Noordwest-IerlandPumpspeicher in Nordwestirland
speciaalolie voor vacuümpompSpezialöl für Vakuumpumpe
Overeenkomstig productkaart warmtepompVom Datenblatt der Wärmepumpe
Capaciteit geïnstalleerde warmtepompenKapazität der installierten Wärmepumpen
Opmerkingen over lucht/lucht-warmtepompenBemerkungen zu Luftwärmepumpen
Oscillerende verdringerpompen: doseerpompenOszillierende Verdrängerpumpen, Dosierpumpen
daarnaast, voor lagetemperatuur-warmtepompen:sowie ferner für Niedertemperatur-Wärmepumpen:
Meertraps-schroefcentrifugaalpompen of -axiaalpompenAxial- und Halbaxialkreiselpumpen, mehrstufig
Pompopslag (zeewater) in Ierland — GlinskPumpspeicher (Meerwasser) in Irland (Glinsk)
pompkabel aansluiten en waterslang aankoppelenPumpenkabel einstecken und Wasserschlauch ankuppeln
pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een meettoestel te worden voorzienPumpen, mit Messvorrichtung ausgestattet oder ihrer Beschaffenheit nach zur Aufnahme einer Messvorrichtung bestimmt
pompen, voor vloeibare stuwstoffen, met assnelheden van 8000 toeren per minuut of meer, of met uitgangsdrukken van 7 MPa of meer.Pumpen für Flüssigtreibstoff mit einer Drehzahl größer/gleich 8000 U/min oder einem Pumpendruck größer/gleich 7 MPa.
Bijdrage zonne-energie EN aanvullende warmtepompSolarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe
Berekening van het volume bij gebruik van een verdringerpompBerechnung des Volumens bei Verwendung einer Verdrängerpumpe
VOORWAARDEN VOOR HET TESTEN VAN WATERVERWARMINGSTOESTELLEN MET WARMTEPOMPBEDINGUNGEN FÜR DIE PRÜFUNG VON WARMWASSERBEREITERN MIT WÄRMEPUMPE
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming door warmtepompJahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe
Conventionele waterverwarmingstoestellen en waterverwarmingstoestellen met warmtepompKonventionelle Warmwasserbereiter und Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe
Informatie-eisen inzake ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp en combinatieverwarmingstoestellen met warmtepompErforderliche Angaben über Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe
Technische parameters voor ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp en combinatieverwarmingstoestellen met warmtepompTechnische Parameter für Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe:
hand- en voetpompen, voor luchthand- oder fußbetriebene Luftpumpen
Hydraulische cilinders, pompen enHydraulikzylinder, -pumpen und -motoren
Opmerkingen over omkeerbare warmtepompenAnmerkungen zu Umkehrwärmepumpen
voor waterverwarmingstoestellen met warmtepomp:bei Warmwasserbereitern mit Wärmepumpe:
Voor combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp:Für Kombiheizgerät mit Wärmepumpe:
Voor combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp:Kombiheizgerät mit Wärmepumpe
Brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen, betonpompenFlüssigkeitspumpen für bestimmte Verwendungszwecke