"ploegenkalender" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

ploegenkalenderSchichtkalender

Beispieltexte mit "ploegenkalender"

admin ploegenkalenderAdmin Schichtkalender
Ploegenkalender - Nieuwe regel aanmaken resp. regel bewerkenSchichtkalender - Neue Regel anlegen bzw. Regel bearbeiten
Beheer van de regels voor de ploegenkalenderVerwaltung der Regeln für den Schichtkalender
U heeft geen blokkering voor het beheer van de ploegenkalender.Sie besitzen keine Sperre für die Schichtkalenderverwaltung.
Er is een fout opgetreden bij het beheer van de ploegenkalender.Es ist ein Fehler bei der Schichtkalenderverwaltung aufgetreten.
Er is een onbekende fout opgetreden bij het beheer van de ploegenkalender.Es ist ein unbekannter Fehler bei der Schichtkalenderverwaltung aufgetreten.
U heeft niet de bevoegdheid om een nieuwe regel aan te maken in de ploegenkalender.Sie haben nicht das Recht, eine neue Schichtkalenderregel anzulegen.
De geselecteerde regel in de ploegenkalender kan nu gewist worden.Die ausgewählte Schichtkalenderregel steht zum Löschen bereit.
De positiecatalogus alsmede de ploegenkalender worden hier omschreven.Der Positionskatalog sowie der Schichtkalender werden hier beschrieben.
U heeft niet de bevoegdheid om een regel in de ploegenkalender te wissen.Sie haben nicht das Recht, eine Schichtkalenderregel zu löschen.
U heeft niet de bevoegdheid om een regel in de ploegenkalender te wijzigen.Sie haben nicht das Recht, eine Schichtkalenderregel zu ändern.
Start het beheer van de ploegenkalender via het functieoverzicht op om verder te kunnen werken.Bitte starten Sie die Schichtkalenderverwaltung über die Funktionsübersicht, um weiter zu arbeiten.
Aanvullend bevindt zich boven de Lijst Ploegenkalender een knop, waarmee u nieuwe regels kunt aanmaken.Zusätzlich befindet sich oberhalb der Schichtkalenderliste eine Schaltfläche, womit man neue Regeln anlegen kann.
U kunt de ploegenkalender niet beheren omdat deze door, telefoonnummer, afdeling van PC geblokkeerd is.Sie können die Schichtkalenderverwaltung nicht benutzen, da sie durch, Telefonnummer, Abteilung vom Rechner gesperrt ist.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

kunnen de ploegenkalenderregels worden bewerkt of gewist.können die Schichtkalenderregeln bearbeitet oder gelöscht werden.