"passagier" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
passagierPassagier
passagierFahrgast

Beispieltexte mit "passagier"

de medische passagier tijdens de vlucht de hulp van het HEMS-bemanningslid nodig heeft.der medizinische Fluggast während des Flugs die Unterstützung des technischen HEMS-Besatzungsmitglieds benötigt.
de bestuurder, plus één passagier op de voorstoel die het verst van de bestuurder is verwijderd;Fahrzeugführer und eine Person auf dem Beifahrersitz vorn außen;
Beveiligingsonderzoeken van personen die geen passagier zijn en van de voorwerpen die zij bij zich dragenKontrolle von anderen Personen als Fluggästen und von mitgeführten Gegenständen
De beveiligingsonderzoeken van personen die geen passagier zijn, worden met een van de volgende methoden uitgevoerd:Personen, die keine Fluggäste sind, werden nach einem der folgenden Verfahren kontrolliert:
de bestuurder, één passagier op de voorstoel die het verst van de bestuurder is verwijderd, alle achterste stoelen bezet;Fahrzeugführer und eine Person auf dem Beifahrersitz vorn außen und alle hintersten Sitzplätze besetzt;
Alle apparatuur die door de bestuurder of passagier permanent in werking kan worden gesteld, moet in normale bedrijfstoestand verkeren.Alle Ausrüstungen, die von Fahrer oder Fahrgästen dauerhaft eingeschaltet werden können, sollten in Normalbetrieb sein.
Alle overige apparatuur die door de bestuurder of passagier permanent in werking kan worden gesteld, moet zich in de stand UIT bevinden.Alle anderen Ausrüstungen, die vom Fahrer oder den Fahrgästen dauerhaft eingeschaltet werden können, sollten ausgeschaltet sein.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Aantal geïnstalleerde passagiersstoelenAnzahl der eingebauten Fluggastsitze
passagiers – vooral kinderen – mogen nooit met hun hoofd leunen tegen het raam, waar de sidebag zich bevindt.Fahrzeuginsassen – insbesondere Kinder – dürfen den Kopf nie in den Bereich des Fensters lehnen, in dem der Sidebag auslöst.
Passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen voor het vervoer van personen; veerboten van alle soortenFahrgast-, Kreuzfahrt-, Fährschiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge, hauptsächlich zur Personenbeförderung
Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederenFahrgastschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Fährschiffe, Frachtschiffe, Lastkähne und ähnliche Wasserfahrzeuge zum Befördern von Personen oder Gütern
passagiers moeten altijd en op correcte wijze de veiligheidsgordel om hebben en met hun rug tegen de bijna loodrecht ingestelde stoelleuning leunen.Fahrzeuginsassen müssen immer richtig angegurtet sein und sich an die nahezu senkrecht eingestellte Sitzlehne zurücklehnen.
Vervoer van speciale categorieën passagiersBeförderung besonderer Kategorien von Fluggästen (Special Categories of Passengers, SCP)
luchthavens voor passagiers- en goederenvervoer.Passagier- und Frachtflughäfen.
telematicatoepassingen voor passagiers en vracht.Telematikanwendungen für den Personen- und Güterverkehr.
Vaststelling van minimumrechten voor passagiers bij:Festlegung von Mindestrechten für Fluggäste in folgenden Fällen:
Test van beveiligingssystemen voor de passagiersruimtePrüfung der Systeme zum Schutz des Innenraums
Test van beveiligingssystemen voor de passagiersruimtePrüfung der Systeme für den Schutz des Innenraumes
Kernnetwerk: Spoorwegen (passagiersvervoer) en luchthavensKernnetz: Eisenbahnstrecken (Personenverkehr) und Flughäfen