"overlangs" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
overlangslängs

Beispieltexte mit "overlangs"

overlangs en dwarsverdelingen van de trayLängs- und Querteilung der Tablare
Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagdHolzpfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke aus Holz, gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt
gespleten korrels (ontstaan door het overlangs splijten van de korrel) worden beschouwd als deeltjes.längsgespaltene Körner gelten als Bruchstücke;
Gekloofde staken van ander hout dan naaldhout; palen en stokken van ander hout dan naaldhout, aangepunt doch niet overlangs gezaagdVon anderen als Nadelbäumen stammende Holzpfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke aus Holz, gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt
Tropisch hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm, in de lengte verbonden, geschuurd of geschaafdTropenholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt; gemessert oder geschält; keilverzinkt oder gehobelt/geschliffen; über 6 mm Dicke
Hoedvormen (cloches) van vilt, waarvan bol noch rand is aangevormd, alsmede schijfvormige „plateaus” en cilindervormige „manchons” (ook indien overlangs opengesneden), van vilt, voor hoedenHutstumpen, weder geformt noch randgeformt, aus Filz; Hutplatten, Bandeaux (auch aufgeschnitten), aus Filz, zum Herstellen von Hüten
Hoedvormen (cloches) van vilt, alsmede schijfvormige „plateaux” en cilindervormige „manchons” (ook indien overlangs opengesneden), van vilt, voor hoeden (excl. hoedvormen waarvan bol of rand is aangevormd)Hutstumpen, weder geformt noch randgeformt, aus Filz, sowie Hutplatten, Bandeaux (auch aufgeschnitten), aus Filz, zum Herstellen von Hüten

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

overlangse profileringLängskanten
overlangse en overdwarse stapelingLängs- und Quereinstapelung
overlangse insnijding van het hart waardoor de beide kamers worden geopend en de scheidingswand ervan wordt ingesneden;Anschnitt des Herzens durch Längsschnitt zur Öffnung der Kammern und Durchtrennung der Scheidewand;
visueel onderzoek van het hartzakje en het hart; in het hart dient een overlangse snede te worden aangebracht waardoor de beide kamers worden geopend en de scheidingswand ervan wordt ingesneden;Besichtigung von Herzbeutel und Herz; Anschneiden des Herzens durch Längsschnitt zur Öffnung der Kammern und Durchtrennung der Scheidewand;
Snelsnijmachines met een mes, voor papier of voor karton (excl. machines, toestellen en apparaten voor het snijden van films, omrolmachines, gecombineerd met een snijmachine, en overlangs- en overdwarssnijmachines)Schnellschneider für Papier und Pappe (ohne Filmschneidemaschinen und -apparate, kombinierte Rollenschneide- und -wickelmaschinen, Längs- und Querschneider)