"opties" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
optiesOptionen

Beispieltexte mit "opties"

opties / standaardinstellingenOptionen / Voreinstellungen
opties voor informatie die door het schema en de bouwsteen (bouwstenen) voor de verrichtingsnota is voorgeschreven;Optionen für Angaben, die durch das Schema für die Wertpapierbeschreibung und sein(e) Modul(e) vorgeschrieben sind;
de marktwaarde van andere opties.Marktwert anderer Optionen.
ix. beoordelen van opties voor afvalverwijdering.Prüfung von Möglichkeiten zur Abfallentsorgung.
Geïntegreerde aanpak van opties inzake vraag en aanbodIntegrierter Ansatz für die Bedarfs- und Angebotsoptionen
de beste methode om de verkozen optie of opties ten uitvoer te leggen;zur Umsetzung der bevorzugten Option(en) am besten geeignete Methode;
De geactualiseerde opties worden aan de Commissie en de lidstaten doorgegeven.Die aktualisierten Optionen werden der Kommission und den Mitgliedstaaten übermittelt.
investeringen naar de meest hulpbronnenefficiënte en duurzame opties doen vloeien;Ausrichtung der Investitionen auf die ressourceneffizientesten und nachhaltigsten Optionen;
Zo kunnen de lidstaten toestaan dat voor opties van de deltabenadering gebruik wordt gemaakt.So können die Mitgliedstaaten beispielsweise bei Optionen den Delta-Ansatz zulassen.
de uitgevoerde haalbaarheidsstudies, met inbegrip van de analyse van de opties en de resultaten;vorgenommene Durchführbarkeitsstudien – einschließlich Analyse der Optionen – und die Ergebnisse;

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

veiligheidsoptiesSicherheitszubehör
Het menu »Service« bestaat uit de volgende menuoptiesDas Menü »Service« besteht aus folgenden Menüpunkten
Bedrijf zijn de volgende menuopties beschikbaarBetrieb stehen folgende Menüpunkte zur Auswahl
In geldmiddelen afgewikkelde call- en putopties.Kauf- oder Verkaufsoptionen mit Barausgleich.
Financiële derivaten en aandelenopties voor werknemersFinanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen
Putopies en callopties die diep „in the money” zijn.Verkaufsoptionen und Kaufoptionen, die weit im Geld sind.
Op het scherm - Menu zijn de volgende menuopties beschikbaarAuf dem Bildschirm - Menü stehen folgende Menüpunkte zur Auswahl
Als u een print geselecteerd heeft, verschijnen de printopties.Wenn Sie einen Ausdruck ausgewählten haben, erscheinen die Ausdruckoptionen.
effectbeoordeling – wetenschappelijk bewijs leveren ter ondersteuning van beleidsopties.Folgenabschätzung: Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Untermauerung politischer Optionen.