"onroerendgoedmarkt" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

onroerendgoedmarktImmobilienmarkt

Beispieltexte mit "onroerendgoedmarkt"

De instellingen rapporteren eenmaal per halfjaar de volgende gegevens aan de bevoegde autoriteiten voor elke nationale onroerendgoedmarkt ten aanzien waarvan zij zijn blootgesteld:Institute melden für jeden einzelstaatlichen Immobilienmarkt, an dem sie finanziell engagiert sind, den zuständigen Behörden halbjährlich folgende Daten: