"onderzoeker" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch

onderzoekerForschungspersonal

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Loopbaan van onderzoekersBerufliche Laufbahnen der Forscher
onderzoekers als het doel van het verblijf wetenschappelijk onderzoek is;zu wissenschaftlichen Forschungszwecken einreisende Forscher;
Aantal onderzoekers in voltijdequivalenten (VTE)Zahl der Forscher (Vollzeitäquivalent)
bezoeken en uitwisselingen van onderzoekers, ingenieurs en technici;Besuche und Austausch von Forschern, Ingenieuren und Technikern,
Het aantal onderzoekers (in opleiding) in het kernfusieprogramma van EuratomDie Zahl der Stipendiaten und Auszubildenden im Rahmen des Euratom-Fusionsprogramms
Aantal onderzoekers werkzaam in verbeterde onderzoeksinfrastructuurfaciliteitenZahl der Wissenschaftler, die in verbesserten Forschungsinfrastruktureinrichtungen arbeiten
Coördinatie en ondersteuning, en opleiding en loopbaanontwikkeling van onderzoekersKoordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen sowie Unterstützung der Aus- und Weiterbildung und der Laufbahnentwicklung von Forschern
het vergemakkelijken van de grens- en sectoroverschrijdende mobiliteit van onderzoekers.der Erleichterung der grenzüberschreitenden und sektorübergreifenden Mobilität von Forschern.
Vertaler; econoom; jurist; raadgevend arts; wetenschapper; onderzoeker; financieel functionaris; auditfunctionarisÜbersetzer, Ökonomierat, Rechtsrat, Medizinalrat, Wissenschaftsrat, Forschungsrat, Finanzrat, Finanzprüfungsrat