"ombouw" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
ombouwUmbau

Beispieltexte mit "ombouw"

ombouw grijperUmbau Greifer
Ombouw en reconstructie van schepen, van boor- en werkeilanden en van drijvend materieelUmbau- und Instandsetzungsarbeiten an Schiffen, anderen Wasserfahrzeugen und schwimmenden Vorrichtungen
Voer geen verandering, aan- en ombouw van de machine uit, zonder goedkeuring van de leverancier.Keine Veränderungen, An- und Umbauten an der Maschine, ohne Genehmigung des Lieferers vornehmen.
onderdelen speciaal ontworpen voor de ombouw van toestellen met open kringloop tot toestellen voor militair gebruik;besonders konstruierte Bestandteile zur Umrüstung von Geräten mit offenem Kreislauf in solche für militärische Zwecke,
Elke eigenmachtige ombouw en verandering van de installatie zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan en sluiten aansprakelijkheid van de fabrikant voor de daaruit resulterende schade uit.Jegliche eigenmächtigen Umbauten und Veränderungen an der Anlage sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung des Herstellers für die daraus resultierenden Schäden aus.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Ontkoppel de voedingsspanning VOOR men begint met montage, demontage, en ombouwen.Trennen Sie die Versorgungsspannung VOR Montage-, Demontage, und Umbauten.
Het ombouwen van voegenborstel naar afschuinmachine is met een paar handelingen snel en eenvoudig gedaan.Der Umbau von Fugenbürste zur Anfasmaschine kann einfach und schnell mit wenigen Handgriffen erledigt werden.
Voer geen wijzigingen, aan- en ombouwwerkzaamheden aan de kraan uit, zonder goedkeuring van de leverancier!Keine Veränderungen, An- und Umbauten am Kran, ohne Genehmigung des Lieferers vornehmen!
Verricht geen wijzigingen, aan- en ombouwwerkzaamheden aan de machine zonder schriftelijke toestemming van de fabrikantKeine Veränderungen, An- und Umbauten an der Maschine, ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vornehmen.
Verricht geen wijzigingen, aan- en ombouwwerkzaamheden aan de machine zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.Keine Veränderungen, An- und Umbauten an der Maschine ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vornehmen.
De toevoermachine mag geen ombouw, wijziging, uitbreiding of andere technische verandering ondergaan die de veiligheid nadelig zou kunnen beïnvloeden.Es dürfen keine Umbauten, Veränderungen, Anbauten oder sonstige technischen Änderungen an der Zuführmaschine vorgenommen werden, die die Sicherheit beeinträchtigen würden.
De montageautomaat mag geen ombouw, wijziging, uitbreiding of andere technische verandering ondergaan die de veiligheid nadelig zou kunnen beïnvloeden.Es dürfen keine Umbauten. Veränderungen. Anbauten oder sonstige technischen Änderungen am Montageautomaten vorgenommen werden, die die Sicherheit beeinträchtigen würden.