"nabewerkingsactiviteit" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

nabewerkingsactiviteitNacharbeitstätigkeit

Beispieltexte mit "nabewerkingsactiviteit"

de nabewerkingsactiviteitdie Nacharbeitstätigkeit
De volgende afbeelding toont gedeactiveerde veldinhoud met de voorbeelden Veroorzaker en nabewerkingsactiviteit.Die folgende Abbildung zeigt deaktivierte Feldinhalte an den Beispielen Verursacher und Nacharbeitstätigkeit.
In het midden staan de eigenschappen van de groepering zelf, zoals het foutobject, het fouttype, de veroorzaker alsmede de nabewerkingsactiviteit.In der Mitte stehen die Eigenschaften der Gruppierung selbst, wie das Fehlerobjekt, die Fehlerart, der Verursacher sowie die Nacharbeitstätigkeit.
Daarnaast wordt de nabewerkingsactiviteit samen met de nabewerkingstijd weergegeven.Daneben wird die Nacharbeitstätigkeit zusammen mit der Nacharbeitszeit angezeigt.
Door de keuzelijst Nabewerkingsactiviteit kunt u het bericht via de nabewerkingsactiviteit beperken.Durch die Auswahlliste Nacharbeitstätigkeit können Sie den Bericht über die Nacharbeitstätigkeit einschränken.
In dit invoerveld kunt u de nabewerkingstijd voor de geselecteerde nabewerkingsactiviteit in minuten invoeren, bijv. "15".In dieses Eingabefeld können Sie die Nacharbeitszeit für die ausgewählte Nacharbeitstätigkeit in Minuten eintragen, z.B. "15".
Bovendien kan de nabewerkingsactiviteit middels een keuzelijst worden bepaald, waarbij u tussen "Onderdeel vervangen", "Onderdeel gerepareerd", "Afgifte/Retour" of "Geen bewerking" kan kiezen.Des Weiteren kann die Nacharbeitstätigkeit über eine Auswahlliste bestimmt werden, wobei man zwischen "Bauteil gewechselt", "Bauteil repariert", "Abgabe/Rückgabe" oder "Keine Bearbeitung" wählen kann.
In het bovenste gedeelte bevindt zich een filtervenster waarmee de beschikbare mogelijke oorzaken aan de hand van het foutobject, fouttype, de veroorzaker, de kostenplaats, de positie alsmede de nabewerkingsactiviteit kunnen worden gefilterd.Im oberen Teil befindet sich eine Filtermaske, mit welcher die vorhandenen Ursachenvorschläge anhand ihres Fehlerobjekts, ihrer Fehlerart, ihres Verursachers, ihrer Kostenstelle, ihrer Position sowie der Nacharbeitstätigkeit gefiltert werden können.