"muziek" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
muziekMusik

Beispieltexte mit "muziek"

gebruik van opslagruimte op internet om muziek op te slaan of te delen;Nutzung von Internet-Speicherplatz, um Musik zu speichern oder gemeinsam zu nutzen;
steunregelingen voor activiteiten op het gebied van theater, dans en muziek [18];Beihilferegelungen für Tätigkeiten in Verbindung mit Theater, Tanz und Musik [18];
internetvaardigheden voor het uploaden van tekst, spelletjes, afbeeldingen, films of muziek naar websites (bv. socialenetwerksites),Internet-Kenntnisse: Hochladen von Textdateien, Spielen, Bildern, Filmen oder Musikdateien auf Websites (z. B. auf Websites für soziale Netzwerke),
internetvaardigheden voor het gebruik van „peer-to-peer file sharing” (uitwisseling van bestanden zonder centrale server) voor de uitwisseling van films, muziek enz.,Internet-Kenntnisse: Nutzung des Peer-to-Peer-Filesharing für den Austausch von Filmen, Musik usw.,

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

muziekinstrumentMusikinstrument
MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTENMUSIKINSTRUMENTE; TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTE
Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt voortgebracht of elektrisch moet worden versterktMusikinstrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt wird oder elektrisch verstärkt werden muss
Muziekinstrumenten waarbij de klanken worden voortgebracht door luchtstromen (bijvoorbeeld orgels met pijpen en klavier, accordeons, klarinetten, trompetten, doedelzakken), andere dan orchestrions en straatorgelsBlasinstrumente (z.B. Pfeifenorgeln mit Klaviatur, Akkordeons, Klarinetten, Trompeten, Dudelsäcke), andere als Orchestrien und Drehorgeln
Muziekdozen, orchestrions, straatorgels; zingende vogels, zingende zagen, ratels, mondsirenen; lokfluitjes en dergelijke lokinstrumenten; fluitjes, toeters en andere met de mond te bespelen roep- en signaalinstrumentenSpieldosen, Orchestrien, Drehorgeln, singende mechanische Vögel, singende Sägen, Rasseln, Mundsirenen, Lockpfeifen; mundbetätigte Signalhörner und -pfeifen,
Delen en toebehoren van muziekinstrumentenTeile und Zubehör für Musikinstrumente
draagbare muziekinstrumenten van reizigers.”.tragbare Musikinstrumente von Reisenden.“
Optische instrumenten, uurwerken, muziekinstrumentenOptische Instrumente, Uhrmacherwaren, Musikinstrumente
draagbare muziekinstrumenten als bedoeld in artikel 569, lid 1 bis.”.in Artikel 569 Absatz 1a genannte tragbare Musikinstrumente.“
Afwijkingsprocedure voor onlinemuziekrechten van radio- en televisieprogramma’sAusnahme für Online-Rechte an Musikwerken für Hörfunk- und Fernsehprogramme
wissers en ander borstelwerk, voor het schoonmaken van muziekinstrumenten (post 9603);Wischer und andere Bürstenwaren zum Reinigen von Musikinstrumenten (Position 9603);
wissers en ander borstelwerk, voor het schoonmaken van muziekinstrumenten (post 9603);Wischer und andere Bürstenwaren zum Reinigen von Musikinstrumenten (Position 9603);