"migratie" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
migratieWanderung

Beispieltexte mit "migratie"

illegale migratieillegale Zuwanderung
gedwongen migratieZwangswanderung
binnenlandse migratieBinnenwanderung
interstedelijke migratieWanderung zwischen den Städten
grensoverschrijdende migratiegrenzüberschreitende Wanderung
migratie binnen de Gemeenschapinnergemeinschaftliche Wanderung
Migratie applicaties naar nieuw host en overdracht operatiesMigration der Anwendungssysteme auf ein neues Hostingsystem und Umstellung des Betriebs
Migratie en asielbeleid Goedkeuren en implementeren van de nationale strategie inzake migratie.Migrations- und Asylpolitik Annahme der Nationalen Migrationsstrategie und Beginn mit ihrer Umsetzung.
Migratie en mobiliteit, media, bedrijfsleven en vervoer dragen bij tot de verscheidenheid aan meningen en levensstijlen.Migration und Mobilität, Medien, Wirtschaft und Verkehr tragen zur Vielfalt der Sichtweisen und Lebensentwürfe bei.
Migratie en asiel Implementeren van de nieuwe asielwetgeving, met inbegrip van de oprichting van een centrum voor tijdelijke opvang.Umsetzung der neuen Asylgesetzgebung, einschließlich Einrichtung eines Auffanglagers.
Internationale Organisatie voor MigratieInternationale Organisation für Migration
De Commissie biedt bijstand ter coördinatie en ondersteuning van de gemeenschappelijke activiteiten tijdens de migratie.Die Kommission unterstützt die Koordinierung und die gemeinsamen Tätigkeiten während der Migration.
de migratie van SIS 1+ naar SIS II.Migration vom SIS 1+ zum SIS II.
Geen migratie van titaannitride-nanodeeltjes.Keine Migration von Titannitrid-Nanopartikeln
De migratie wordt voltooid na een periode van intensieve monitoring.Die Migration wird nach einem Beobachtungszeitraum abgeschlossen.
contactgegevens van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en haar rol.Kontaktangaben der IOM und ihre Funktion.
een algemene grenswaarde voor de migratie van bestanddelen in of op levensmiddelen;einen Gesamtmigrationswert für Bestandteile, die in oder auf Lebensmittel übergehen;
De Europese Raad riep ook op te zoeken naar middelen om tijdelijke migratie te vergemakkelijken.Darüber hinaus sollten Mittel zur Erleichterung der zeitlich befristeten Migration sondiert werden.
de migratie van risicoblootstellingen naar entiteiten die niet aan prudentieel toezicht zijn onderworpen;die Migration von Risikopositionen zu Unternehmen, die keiner Beaufsichtigung unterliegen,

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

migratiestroomWanderungsstrom
emigratieAuswanderung
immigratieEinwanderung
remigratieRückwanderung
familiemigratieFamilienwanderung
migratiebeleid van de EUEU-Migrationspolitik
controle van de migratiesMigrationskontrolle
Beslissen over de migratiestrategieFestlegung der Migrationsstrategie
geen risico op illegale immigratie vormt, en dat hij of zijnicht die Gefahr der illegalen Einwanderung besteht;
Technische componenten van de tijdelijke migratiearchitectuurTechnische Komponenten der Übergangsarchitektur
het opzetten en testen van een tijdelijke migratiearchitectuur;Einrichtung und Test einer Übergangsarchitektur;
Voorbereidende actie — Migratiebeheer — Solidariteit in actieVorbereitende Maßnahme — Migrationssteuerung — Tätige Solidarität
de nationale en Europese administratieve systemen op gerechtelijk en immigratiegebied.nationale und europäische Justizsysteme und Systeme der Einwanderungssteuerung.