"migrant" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
migrantZuwanderer

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

migrantenkindZuwandererkind
integratie van migrantenIntegration der Zuwanderer
migranten, deelnemers met een buitenlandse achtergrond, minderheden (waaronder gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma)**,Migranten, Teilnehmer ausländischer Herkunft, Angehörige von Minderheiten (u.a. marginalisierte Gemeinschaften, wie etwa die Roma)**
Eurosur zal bijdragen tot een betere bescherming en tot het redden van de levens van migranten.EUROSUR wird zu einem besseren Schutz und zur Rettung der Leben von Migranten beitragen.
de prikkels ter stimulering van de deelname aan opleiding herzien, met name voor laagopgeleiden en immigranten.die Anreize für die Teilnahme an einer Weiterbildung, insbesondere für Geringqualifizierte und Zuwanderer, überprüfen.
meer werkloze volwassenen, kansarme jongeren en immigranten betrekken bij de maatregelen die de arbeidsbemiddelingsdiensten beheren;arbeitslose Erwachsene, benachteiligte junge Menschen und Zuwanderer stärker in die Beschäftigungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltungen einbeziehen;
Verklaring van de Islamitische Republiek Pakistan over de verklaring betreffende overeenkomsten inzake overname van illegale immigranten.Erklärung der Islamischen Republik Pakistan zur Erklärung zu Wiederaufnahmeabkommen.
Gebieden die voornamelijk voor tijdelijke huisvesting worden gebruikt (opvangkampen voor migranten), vakantieverblijven (zomerhuisjes), enz.Überwiegend für vorübergehende Unterkünfte (Lager für Migranten), Ferienwohnungen (Sommerhäuser) etc. genutzte Flächen.
Pakistan heeft tot dusver geen overeenkomsten gesloten met een of meer lidstaten van de Europese Unie inzake overname van illegale immigranten.Gegenwärtig bestehen keine solchen Wiederaufnahmeabkommen zwischen Pakistan und irgendeinem Mitgliedstaat der Europäischen Union.