"melasse" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch

melasseMelasse

Beispieltexte mit "melasse"

tot vaststelling, voor de sector suiker, van de vanaf 12 november 2004 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melassezur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für Melasse im Zuckersektor ab dem 12. November 2004
Melasse, verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker (excl. melasse van rietsuiker)Melassen aus der Gewinnung oder Raffination von Zucker (ohne Rohrzucker)
Vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor melasse van toepassing vanaf 25 juni 2004Repräsentative Preise und zusätzliche Zölle bei der Einfuhr von Melasse im Zuckersektor ab dem 25. Juni 2004

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

gemalen grasmeel, luzernemeel en klavermeel alsmede al dan niet gemelasseerde gedroogde suikerbietenpulp;Grünmehl, Luzernegrünmehl und Kleegrünmehl sowie Zuckerrübentrockenschnitzel und getrocknete Zuckerrübenmelasseschnitzel
Tijdens het productieproces worden plantenvezels en concentraten van rietsuikermelasse toegevoegd en wordt een gedehydreerde rietsuikermelasse verkregen.Während des Herstellungsverfahrens werden Pflanzenfasern und Rohrzuckermelassekonzentrate zugesetzt und eine dehydratisierte Rohrzuckermelasse gewonnen.