"meetwaarde" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
meetwaardeMesswerte
meetwaardeMesswertaufnahme
meetwaardeMesswert

Beispieltexte mit "meetwaarde"

De actuele meetwaarde wordt nu voortdurend in het display weergegevenDer aktuelle Messwert wird nun fortlaufend im Display angezeigt
De maximumfout in de meetwaarde mag maximaal ± 2 % van de aflezing bedragen.Der Fehler des gemessenen Wertes darf höchstens ±2 % des Ablesewerts betragen.
Als voor de meetwaarde-informatie een eenheid beschikbaar is, wordt deze na de meetwaarde weergegeven.Ist zur Messwertinformation eine Einheit verfügbar, so wird diese nach dem Messwert angezeigt.
Door op de toets „Hold“ te drukken, kan de actuele meetwaarde in het display behouden worden, tot opnieuw op de toets „Hold“ gedrukt wordt.Durch Drücken der Taste „Hold“ kann der aktuelle Messwert im Display gehalten werden, solange bis erneut die Taste „Hold“ gedrückt wird.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

meetwaardeuitvoeringMesswertausgabe
Invoer of uitvoer van meetwaardenEingabe oder Ausgabe von Messwerten
Er zijn geen meetwaarden beschikbaar.Es sind keine Messwerte vorhanden.
minstens twee meetwaarden hebben dezelfde naammindestens zwei Messwerte haben den selben Namen
Ook kunnen de meetwaarden grafisch weergegeven worden.Auch können die Messwerte grafisch dargestellt werden.
onderste tolerantiegrens, meetwaarde, bovenste tolerantiegrens [Eenheid].untere Toleranzgrenze, Messwert, obere Toleranzgrenze [Einheit].
Als bij de controlestap geen meetwaarde-informatie is opgeslagen, wordt een overeenkomstige melding weergegeven.Sind beim Prüfschritt keine Messwertinformationen hinterlegt, so wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Toename in het totale aantal nieuwe producten/diensten in vergelijking met het ijkpunt (de initiële meetwaarde)Erhöhung der Gesamtzahl neuer Produkte/Dienste gegenüber den Ausgangswerten (Erstmessung) Einzelziel: