"maaswijdte" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
maaswijdteDrahtabstand
maaswijdteMaschenweite

Beispieltexte mit "maaswijdte"

Boomkorren met een maaswijdte ≥ 80 mmBaumkurren mit Maschenöffnungen ≥ 80 mm
Gemiddelde maaswijdte [8] netpanelen (mm)Netzblatt – Durchschnittliche Maschenöffnung [8] (mm)
d maaswijdte van de vierkante zeefmazen in mmd Maschenweite des Maschensiebs in mm,
vistuig met een maaswijdte van tenminste 220 mmBuchstabe c): Gerät mit einer Maschenöffnung von mindestens 220 mm
boomkorren met een maaswijdte van 80 mm of meer, enBaumkurren mit einer Maschenöffnung von 80 mm oder mehr;
kieuwnetten met een maaswijdte van 60 mm of meer en grondbeugen;Kiemennetze mit einer Maschenöffnung von 60 mm oder mehr und Grundlangleinen;
Massa van het steenslag, maaswijdte van de vierkante zeefmazen (SM) > 2 mmMasse Split, Maschensieb (SM) > 2 mm

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Het filter (nylon, 20 micron maaswijdte) wordt op de filterhouder geplaatst.Der Nylon-Maschenfilter (20 μm) wird auf dem Filterhalter angebracht.
Aanlanding van haring gevangen met vistuig met een maaswijdte gelijk aan of groter dan 32 mm.Anlandungen von Hering, der in Fischereien mit einer Maschenöffnung von mindestens 32 mm gefangen wurde.
griesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm gaanFeingrieß, von dem weniger als 10 GHT durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,160 mm hindurchgehen
Bij toepassing van deze maaswijdte moeten de kuil en de tunnel zijn vervaardigd van vierkant gemaasde panelen.Bei Einsatz dieses Maschenweitenbereichs müssen der Steert und das Erweiterungsstück aus Quadratmaschennetz bestehen.
Uitsluitend voor aanlanding van haring gevangen als bijvangst met vistuig met een maaswijdte kleiner dan 32 mm.Anlandungen von Hering, der in Fischereien mit einer Maschenöffnung von weniger als 32 mm gefangen wurde.
staande netten met inbegrip van kieuwnetten, schakelnetten en warrelnetten, met een maaswijdte van maximaal 220 mm;stationäre Netze einschließlich Kiemennetzen, Trammelnetzen und Verwickelnetzen mit einer Maschenöffnung von höchstens 220 mm;
Bodemtrawls, Deense zegennetten en soortgelijke trawls met een maaswijdte ≥ 32 mm, kieuwnetten met een maaswijdte ≥ 60 mm en grondbeugenGrundschleppnetze, Snurrewaden und ähnliche Fanggeräte mit einer Maschenöffnung von ≥ 32 mm, Kiemennetze mit einer Maschenöffnung von ≥ 60 mm und Grundlangleinen