"kustvisserij" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
kustvisserijKüstenfischerei

Beispieltexte mit "kustvisserij"

Bevordering van menselijk kapitaal en sociaal dialoog – stagiairs aan boord van schepen van de kleinschalige kustvisserijFörderung von Humankapital und sozialem Dialog – Auszubildende auf kleinen Küstenfischereifahrzeugen
de kustvisserij te stimuleren, met inachtneming van sociaaleconomische aspecten;Förderung der Küstenfischerei unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Aspekte;
bij te dragen tot een redelijke levensstandaard voor degenen die van visserijactiviteiten afhankelijk zijn, met aandacht voor de kustvisserij en de sociaaleconomische aspecten;Beitrag zu einem angemessenen Lebensunterhalt derjenigen, die vom Fischfang abhängen, unter Berücksichtigung der Küstenfischerei und sozioökonomischer Aspekte;

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Voor PO’s: mariene aquacultuur, zoetwateraquacultuur; kustvisserij, met inbegrip van kleinschalige visserij; visserij op volle zee en visserij op lange afstand; andere (specificeer)Bei PO: Marine Aquakultur, Süßwasser-Aquakultur. Küstenfischerei einschließlich handwerklicher Fischerei, Hochseefischerei und Fischerei über große Entfernungen, Sonstiges (bitte erläutern)