"klant" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
klantKunde

Beispieltexte mit "klant"

voeding klantEinspeisung Kunde
interface klantSchnittstelle Kunde
naam en adres van de klantKundenanschrift
Voor analysering met P van de klantFür kundenseitige Auswertung mit P
voor analysering in de besturing door de klantfür die kundenseitige Auswertung in der Steuerung
Motor, sensoren met bekabeling met besturing en signaaluitwisseling van de klantMotor, Sensoren mit Verkabelung mit Steuerung und kundenseitige Signalaustausch
Conform uw orderbevestiging op zelf geproduceerde onderdelen, beginnend op de dag van levering aan de klant.Lt. Ihrer AB auf eigengefertigte Teile, beginnend mit dem Tag der Lieferung an den Kunden.
Door de klant extra inzetbare aanvoer (indien voorhanden)Zuschaltbarer kundenseitiger Vorschub (falls vorhanden)
de verschillende gereedschapsaggregaten zijn per klant afzonderlijk configureerbaardie verschiedenen Werkzeugaggregate sind kundenindividuell konfigurierbar
lijst 1 - automatische belegging van een beperkt vast bedrag per klant als lastgever,Stufe-1 („Tier 1“) — automatische Anlage eines begrenzten festgelegten Betrags pro Kunde auf eigene Rechnung;
De roamende klant heeft steeds het recht naar een andere roamingaanbieder over te stappen.Roamingkunden sind berechtigt, den Roaminganbieter jederzeit zu wechseln.
De verdeelmachine is bedoeld voor inbouw in de machine van de klant (overdrachtszone/kettingband).Die Teilmaschine ist zur Integration in die kundenseitige Maschine bestimmt (Übergabezone/Kettenband).
De binnenzolen worden op basis van de voetafdruk en het lichaamsgewicht van de klant samengesteld.Die Einlegesohlen werden anhand des Fußabdrucks und des Körpergewichts des Kunden hergestellt.
Overige veiligheidsinrichtingen (bijv. aardlekschakelaar, noodstop, veiligheidsbehuizing etc.) worden door de klant aangevuld.Weitere Schutzeinrichtungen (z. B. Fehlerstromschutzschalter, Not-Aus-Schalter, Schutzumhausung etc.) werden kundenseitig ergänzt.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

klantenbezwarenKundenbeanstandungen
klantenbehoefteKundenanforderung
klantnummerKundennummer
klantspecifiekkundenspezifisch
klantenlogoKundenlogo
klantspecifiek displaykundenspezifischDisplay
klantspecifieke steekverbinderkundenspezifischer Steckverbinder
klantspecifieke verbindingsleidingkundenspezifische Verbindungsleitung
klantspecifieke aansluitingsleidingkundenspezifische Anschlussleitung
archiefsensor klantspecifiekArchivsensorkundenspezifisch
brochure voor eindklantenEndkundenbroschüre
nooddienst / klantenserviceNotdienst / Kundendienst
archiefsensor klantspecifiek kabelaansluitingArchivsensorkundenspezifischKabelanschluss
Klantreferentie (naam van fabrikant en, indien van toepassing, van gemachtigde)Kunde (Name des Herstellers und ggf. seines Bevollmächtigten)
Klanten in grensgebieden mogen geen onnodig hoge rekeningen krijgen als gevolg van onbedoelde roaming.Kunden, die in Grenzregionen wohnen, sollten nicht unnötig hohe Rechnungen aufgrund von unabsichtlichem Roaming erhalten.
Klanten die onder deze laatste categorie vallen, moeten automatisch een tarief krijgen dat voldoet aan deze verordening.Den Kunden der letztgenannten Gruppe sollte automatisch ein Tarif eingeräumt werden, der den Anforderungen dieser Verordnung entspricht.
Klanten moeten in een duidelijke, begrijpelijke en makkelijk toegankelijke vorm over deze mogelijkheid worden geïnformeerd.Die Kunden sollten in klarer, verständlicher und leicht zugänglicher Form über diese Möglichkeit unterrichtet werden.
klantenservice en technische bijstand, alsmede leveringsvoorwaarden zoals leveringsdatum, de leveringswijze en leveringsperiode of termijn voor voltooiing.Kundendienst und technische Hilfe, Lieferbedingungen wie Liefertermin, Lieferverfahren sowie Liefer- oder Ausführungsfrist.
Directe klant/koper van de machineDirekte Kunde/Käufer der Maschine
Voor de nooddienst en de klantenservice isFür den Notdienst sowie den Kundendienst ist die
een draagbare NVIS-compatibele zaklantaarn, enNVIS-kompatible Taschenlampe und
overdrachten van activa van klanten (alinea D24);Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden (Paragraph D24);
Verminderde kosten van schadevergoedingen voor klantengeringere Ausgaben für die Kundenentschädigung
archiefsensor klantspecifiekuitvoering in roestvrijstaalArchivsensorkundenspezifischEdelstahlausführung
Aanvullende gemeenschappelijke basiskenmerken in contractuele regelingen met klantenZusätzliche gemeinsame Mindestanforderungen bei vertraglichen Vereinbarungen mit Kunden