"ingedrukt" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
ingedruktEingedrükt

Beispieltexte mit "ingedrukt"

noodstop 1 ingedruktNOT-AUS 1 gedrückt
De NOODSTOP voor of achter is ingedruktNOT AUS vorne oder hinten gedrückt
De noodstop voor of achter is ingedruktNot-Aus vorne oder hinten gedrückt
De schakellijst van de transportband is ingedruktSchaltleiste Förderband ist gedrückt
De NOODSTOP voor, achter of op het bedieningspaneel is ingedruktNOT AUS vorne, hinten oder am Bedienpult gedrückt
Voor een meervoudige keuze, klikt u op alle gewenste series, terwijl u de CTRL-toets houdt ingedrukt.Um eine Mehrfachauswahl zu erreichen, klicken Sie alle gewünschten Linien an, während Sie die STRG-Taste gedrückt halten.
De controleknop moet ingedrukt worden en de aardlekschakelaar moet reageren.Die Prüftaste muss gedrückt werden und der Fehlerstromschutzschalter muss auslösen.
Als dit niet het geval is, moet direct de "STOP"- of "NOOD-UIT"-schakelaar ingedrukt worden.Sollte dies nicht der Fall sein, so ist sofort der "STOP"- oder "NOT-AUS" - Taster zu betätigen.
De multi-v-riem is correct opgespannen, wanneer hij op de langste zijde ca. 1 cm ingedrukt kan worden.Keilrippenriemen ist korrekt gespannt, wenn sich der Keilrippenriemen an der längsten Seite ca. 1 cm durchdrücken lässt.
Knop Machine inrichten ingedrukt houden en met de joystick de S-unit verplaatsen tot de weergave slijtage op nul staat.Taster Maschine einrichten gedrückt halten und mit Joystick S-Einheit verfahren, bis Verschleißanzeige auf Null steht.
Span de aandrijfmotor zover op met de contramoer, dat de v-snaar aan de langste zijde nog ca. 1 cm ingedrukt kan worden.Mit Kontermutter Antriebsmotor soweit spannen, dass sich der Keilriemen an der längsten Stelle noch ca. 1 cm durchdrücken lässt.
De v-snaren zijn correct opgespannen, wanneer ze met de hand bij gemiddelde krachtsinspanning een riembreedte ingedrukt kunnen worden.Die Keilriemen sind korrekt gespannt, wenn sie von Hand bei mittlerem Kraftaufwand um eine Keilriemenbreite durchgedrückt werden können.
De plaatdikte met de joystick op gemeten waarde instellen, tijdens het bedienen van de joystick knop Machine inrichten ingedrukt houden.Die Blechstärke mit dem Joystick auf gemessenen Wert einstellen, während dem Bedienen des Joysticks Taster Maschine einrichten gedrückt halten.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

is de schakelaar ingedrukt?Ist der Schalter gedrückt?
Span de riemschijf van de aandrijfmotor zover op met de contramoer (2), dat de v-snaar aan de langste zijde nog ca. 1 cm ingedrukt kan worden.Mit Kontermutter Riemenscheibe Antriebsmotor soweit spannen, dass sich der Keilriemen an der längsten Stelle noch ca. 1 cm durchdrücken lässt.
Vrije ruimte die aan de wagenuiteinden aanwezig moet zijn Bovenzijde van de spoorstaaf Opstaptrede Contactvlak van volledig ingedrukte buffersUnter den Puffern befinden sich keine Geräte, die den Zugang zu diesen Bereichen behindern könnten.