"huidig" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

huidigist

Beispieltexte mit "huidig"

afdrukken huidigDrucken aktuell
Huidig paspoort: MP3260350derzeitiger Reisepass: MP3260350
Huidig maximum voor AT1-instrumenten die aan uitfaseringsregelingen onderworpen zijnDerzeitige Obergrenze für AT1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten
Huidig maximum voor CET1-instrumenten die aan uitfaseringsregelingen onderworpen zijnDerzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten
Volharden in het huidig beleid is derhalve geen optie.Ein "weiter so wie bisher" ist daher keine Option.
De subsidie is belastingvrij bij een huidig belastingpercentage van 28 %.Der Zuschuss ist von dem derzeitigen Steuersatz von 28 % befreit.
Na het klikken op "Opslaan" worden de instellingen voor de huidig geselecteerde montageserie opgeslagen.Nach dem Betätigen von "Speichern" werden die Einstellungen für die aktuell ausgewählte Montagelinie gespeichert.
Als u zich in het gedeelte Invoeren van foutoorzaken bevindt, wordt in het rechtergedeelte altijd het voertuigidentificatienummer, het productienummer, de typeaanduiding en de montagelijn van het huidig geselecteerde voertuig weergegeven.Im rechten Teil wird stets die Fahrgestellnummer, die Produktionskennnummer, die Modellbezeichnung und die Montagelinie des aktuell ausgewählten Fahrzeugs eingeblendet, wenn Sie sich in der Fehlerursacheneingabe befinden.
Als u zich in het gedeelte Invoeren van foutoorzaken bevindt, wordt in het rechtergedeelte altijd het voertuigidentificatienummer van het voertuig, het productienummer en de typeaanduiding van het huidig geselecteerde voertuig weergegeven.Im rechten Teil wird stets die Fahrgestellnummer, die Produktionskennnummer und die Modellbezeichnung des aktuell ausgewählten Fahrzeugs eingeblendet, wenn Sie sich in der Fehlerursacheneingabe befinden.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

huidige gebruikeraktueller Benutzer
huidige gebruikerAktueller Benutzer
Het huidige gebruik.Die gegenwärtige Nutzung.
Huidige positie G-unit bovenAktuelle Position G-Einheit oben
Huidige positie S-unit onderAktuelle Position S-Einheit unten
Huidige positie onderste S-unitAktuelle Position untere S-Einheit
Huidige positie van de bovenste G-as.Aktuelle Position der oberen G-Achse.
Huidige positie van de onderste G-as.Aktuelle Position der unteren G-Achse.
Huidige invoer uit de Russische FederatieDerzeitige Einfuhren aus der Russischen Föderation
huidig: voor de variabelen in verband met „materiële deprivatie”.Jetziger Stand: für die Variablen, die sich auf „Materielle Deprivation“ beziehen.
Inhoud van de huidige verbintenissenInhalt der geltenden Verpflichtungen
Waarden die het huidige gebruik aangeven.Werte zur Angabe der gegenwärtigen Nutzung.
Voegt een sjabloon aan de huidige positie toeFügt ein Textbaustein an die aktuelle Position ein
ID: SP 0008543 (huidige geldigheidsduur twijfelachtig).Reisepass-Nr.: SP 0008543 (derzeitige Gültigkeit zweifelhaft).
Een kraanhaak voor de huidige versie aandrijfmotoren uitgebalanceerdEin Kranhaken für die jeweilige Antriebsmotoren-Variante ausbalanciert
Weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, buikpotigen en schaaldierenWeichtiere, Stachelhäuter Manteltiere, Meeresschnecken und Krebstiere
Levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigenLebende Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeresschnecken