"grijpen" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

grijpenGreifen

Beispieltexte mit "grijpen"

Grijpen van de FEM door indrukken van de knoppen „Grijpen FEM“ en „Vrijgave“Greifen des FEM durch Drücken der Taster „Greifen FEM“ und „Freigabe“
Tijdens bedrijf is het niet toegestaan om met de hand in bewegende onderdelen te grijpen.Während des Betriebes ist das Eingreifen in beweglichen Teilen nicht erlaubt.
Bij het verhelpen van storingen in de circulatie mag men niet met de blote hand of de vingers naar binnen grijpen.Bei Behebung von Störungen im Teilekreislauf darf nicht mit der bloßen Hand bzw. den Fingern eingegriffen werden.
De staatssteunregels bieden een instrument om coherentie te waarborgen bij de maatregelen welke zijn genomen door de EVA-Staten die hebben besloten in te grijpen.Durch die Beihilfevorschriften lässt sich Kohärenz bei den Maßnahmen derjenigen EFTA-Staaten sicherstellen, die sich zum Eingreifen entschlossen haben.
Als het grijpen niet gelukt isWenn nicht erfolgreich gegriffen wurde
Niet in de machine grijpen als de machine of perslucht door middel van de hoofdschakelaar/noodstopschakelaar opnieuw wordt ingeschakeld.Während des Wiedereinschaltens der Maschine bzw. Druckluft über den Hauptschalter/Not-Aus nicht in die Maschine greifen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Teruggrijpen op minder verfijnde benaderingenRückkehr zu weniger komplizierten Ansätzen
Niet in de douanewaarde te begrijpen elementenNicht in den Zollwert einbezogene Bestandteile
beknellingsgevaar door naar binnen grijpen/reikenQuetschgefahr durch Hineingreifen/Hineinlangen
Een reparatie kan „ingrijpend” of „gering” zijn.Reparaturen können ‚erheblich‘ oder ‚geringfügig‘ sein.
Deze discrepantie in behandeling is moeilijk te begrijpen.Diese unterschiedliche Handhabung ist schwer zu verstehen.
CONTRACTEN VOOR CARGOCONVERSIE, INGRIJPENDE . WIJZIGINGEN EN RENOVATIEAUFTRÄGE FÜR DEN UMBAU VON PASSAGIERFLUGZEUGEN ZU FRACHTMASCHINEN/GRÖSSERE UMBAUTEN/RENOVIERUNGEN
cargoconversie, ingrijpende wijzigingen en renovatie van burgerluchtvaartuigen;Umbauten von Passagierflugzeugen zu Frachtmaschinen, größere Umbauten und Renovierungen von zivilen Luftfahrzeugen