"gezondheidscertificaat" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
gezondheidscertificaatGesundheitszeugnis

Beispieltexte mit "gezondheidscertificaat"

Gezondheidscertificaat vereist onder bepaalde voorwaardenTiergesundheitsbescheinigung unter bestimmten Voraussetzungen erforderlich
Gezondheidscertificaat voor het niet-commerciële verkeer naar de Unie van honden, katten of frettenTiergesundheitsbescheinigung für die Verbringung von Hunden, Katzen oder Frettchen zu anderen als Handelszwecken in die Union
zij vergezeld gaat van het in hoofdstuk X, deel A, bedoelde gezondheidscertificaatDen Tieren liegt die Gesundheitsbescheinigung gemäß Kapitel X Teil A bei,
De kleur van de handtekening van de officiële dierenarts moet verschillen van die van de gedrukte tekst op het gezondheidscertificaat.Die Unterschrift des amtlichen Tierarztes bzw. der amtlichen Tierärztin muss sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung unterscheiden.
Model van het gezondheidscertificaat voor runderen die bestemd zijn voor beweiding in grensgebieden.Muster einer Gesundheitsbescheinigung für zum Grenzweidegang bestimmte Rinder
Wanneer de dieren niet zijn geslacht binnen drie dagen nadat het in punt 1, onder a), bedoelde gezondheidscertificaat is afgegeven,Werden die Tiere nicht innerhalb von drei Tagen nach Ausstellung der Gesundheitsbescheinigung gemäß Nummer 1 Buchstabe a) geschlachtet, so
Wanneer de varkens niet zijn geslacht binnen drie dagen nadat het in punt 1, onder a), bedoelde gezondheidscertificaat is afgegeven,Werden die Schweine nicht innerhalb von drei Tagen nach Ausstellung der Gesundheitsbescheinigung gemäß Nummer 1 Buchstabe a) geschlachtet, so

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Nummer van het paspoort/diergezondheidscertificaat (2)Nummer des Ausweises/der Tiergesundheitsbescheinigung (2)
Modelgezondheidscertificaat voor de invoer van voor menselijke consumptie bestemde visserijproductenMustergenusstauglichkeitsbescheinigung für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen für den menschlichen Verzehr
De door het laboratorium gecertificeerde testresultaten worden gehecht aan het diergezondheidscertificaat dat het dier vergezelt.Die von dem Labor zertifizierten Testergebnisse werden dem Tiergesundheitszeugnis beigefügt, das die Tiere begleitet.
zij voldoen aan de specifieke veterinairrechtelijke voorschriften zoals aangegeven in het model van het diergezondheidscertificaat overeenkomstig bijlage I A;Sie erfüllen die besonderen Veterinärbedingungen für die betreffende Art gemäß dem Muster der Veterinärbescheinigung in Anhang I A;