"gesloten" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

geslotengeschlossen
geslotenVollblech
geslotenGeschlossener

Beispieltexte mit "gesloten"

gesloten wandengeschlossene Wände
gesloten rugwandRückwandvollblech
gesloten zijwandSeitenwand-Vollblech
gesloten rugwandVollblech-Rückwand
gesloten opleidingsinstituutErziehungsanstalt für straffällige Jugendliche
deksel geslotenDeckel verschlossen
Automatische deuren geslotenAutomatische Türen geschlossen
gesloten na het ontstaan van het geschil;wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird,
Gesloten gebieden voor de ringzegenvisserijSperrgebiete für Ringwadenfischerei
gesloten na het ontstaan van het geschil, ofwenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird oder
Gesloten of met enkele gaten, licht broze en droge massa, smeuïgGeschlossen oder mit wenigen Löchern, in der Masse leicht brüchig und trocken, geschmeidig
Gesloten gasklep en toerentalterugkoppeling >105 % toerentalreferentieGeschlossene Drosselklappe und Drehzahlmesswert > 105 % der Bezugsdrehzahl
Gesloten opslagruimten met een automatische behandelingsinrichting gebruiken:Geschlossene Lagerungssysteme mit automatischen Fördervorrichtungen:
gesloten champignons (of een vergelijkbare benaming), d.w.z. champignons waarvan de hoed geheel gesloten is;geschlossenen Champignons (oder entsprechende Bezeichnung), d. h. Champignons mit völlig geschlossenem Hut;
Veiligheidsdeur 1 of 2 niet geslotenSchutztüre 1 oder 2 nicht geschlossen
Vóór elke meting moet de zak worden gesloten.Der Beutel ist vor jeder Messung zu verschließen.
Dit protocol wordt voor onbepaalde tijd gesloten.Das Protokoll wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen.
De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.Das Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen.
Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Grondstoffen waarvoor geen contract hoeft te worden geslotenRohstoffe, die keinem Vertrag unterliegen
Proefdraaien is alleen toegestaan met de afschermingen gesloten.Testlauf nur durchführen wenn die Abdeckungen geschlossen sind.
De motorkap moet gesloten zijnMotorhaube muß geschlossen sein
tafelwagen met 2 gesloten zijwandenDoppel-Stirnwandwagen
tafelwagen met 3 gesloten zijwandenDreiwandwagen
tafelwagen met 4 gesloten zijwandenVierwandwagen
tafelwagen met één gesloten zijwandStirnwandwagen
bij gesloten champignons, vanaf het vlies.bei geschlossenen und gevliesten Champignons ab der Lamellenhaut.
Camera’s voor gesloten televisiecircuit (CCTV):Fernsehkamera für geschlossene Fernsehsysteme (sog. closed circuit TV/CCTV)

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

zij zijn gesloten:Sie wurden wie folgt abgeschlossen:
toevoerkabel is aangesloten?Zuleitung ist eingesteckt?
Gesloten, gevliesde en open champignonsGeschlossene, gevlieste und offene Champignons
Gesloten, middelmatig soepel, kan vervormen bij het snijden, goed compact, romig en smeuïg, met enkele gaten of zonder gatenGeschlossen, mittelweich, verformt sich beim Schneiden, gut gebunden, cremig und geschmeidig, wenige oder keine Löcher
Gesloten systeem, dat op een robuust chassis gemonteerd is en zelfstandig door middel van een Honda benzinemotor resp. elektromotor aangedreven wordtGeschlossenes System, welches auf einem robusten Chassis montiert ist und selbstständig über einen Honda-Benzinmotor bzw. Elektromotor angetrieben wird
op de pc aangeslotenam PC angeschlossen
het programma wordt afgeslotendas Programm wird beendet
de ingebruikname van het apparaat is afgeslotendie Inbetriebnahme des Geräts ist abgeschlossen
blikken die door solderen of door felsen worden geslotenDosen, die durch Schweißen, Löten oder Falzen verschlossen werden
Entiteiten die van de prudentiële consolidatie worden uitgeslotenAus dem aufsichtlichen Konsolidierungskreis ausgenommene Unternehmen
de tekstverwerker kan niet geladen worden, het programma wordt nu afgeslotender Textprozessor kann nicht geladen werden, das Programm wird nun beendet
De kamerfilterpers wordt handmatig met behulp van een hydraulische handpomp geslotenDie Kammerfilterpresse wird manuell mittels einer hydraulischen Handpumpe geschlossen
is de netstekker aangesloten?Ist der Netzstecker eingesteckt?
geldig op aaneengesloten dagengültig an aufeinanderfolgenden Tagen
Het programma wordt afgesloten!Das Programm wird beendet!
Zijn alle stuurleidingen juist aangesloten?Sind alle Steuerleitungen richtig angeschlossen?
Het bijgesloten bevestigingsschema opvolgen !Den beiliegenden Befestigungsplan beachten !
Bijgesloten accessoires tegen verschuiven zekeren.beigelegtes Zubehör gegen Verrutschen sichern.
Geannuleerde betalingstransacties worden uitgesloten.Stornierte Zahlungstransaktionen sind ausgeschlossen.