"gebruikersbeheer" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
gebruikersbeheerBenutzerverwaltung
gebruikersbeheerdie Benutzerverwaltung

Beispieltexte mit "gebruikersbeheer"

admin gebruikersbeheerAdmin Benutzerverwaltung
U heeft geen blokkering voor het gebruikersbeheer.Sie besitzen keine Sperre für die Benutzerverwaltung.
Er is een fout opgetreden bij het gebruikersbeheer.Es ist ein Fehler bei der Benutzerverwaltung aufgetreten.
Er is een onbekende fout opgetreden bij het gebruikersbeheer.Es ist ein unbekannter Fehler bei der Benutzerverwaltung aufgetreten.
Start het gebruikersbeheer via het functieoverzicht op om verder te kunnen werken.Bitte starten Sie die Benutzerverwaltung über die Funktionsübersicht, um weiter zu arbeiten.
Bij het aanmaken resp. bewerken van een regel moet u overeenkomstig het gebruikersbeheer eerst de gewenste fabriek selecteren, opdat de toegekende montageseries kunnen worden weergegeven.Beim Anlegen bzw. Bearbeiten einer Regel müssen Sie analog zur Benutzerverwaltung zunächst das gewünschte Werk auswählen, damit die zugeordneten Montagelinien angezeigt werden können.
Bij het aanmaken resp. bewerken van een standplaats moet u overeenkomstig het gebruikersbeheer eerst de gewenste fabriek selecteren, opdat de toegekende montagelijnen kunnen worden weergegeven.Beim Anlegen bzw. Bearbeiten eines Standorts müssen Sie analog zur Benutzerverwaltung zunächst das gewünschte Werk auswählen, damit die zugeordneten Montagelinien angezeigt werden können.