"filteren" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

filterenfiltern
filterenFiltern

Beispieltexte mit "filteren"

filteren naarFilterung nach
Na keuze van de gewenste filtercriteria klikt u op de knop "Filteren" om de gegevens te filteren.Nach Auswahl der gewünschten Filterkriterien betätigt man die Schaltfläche "Filtern" um die Daten zu filtern.
De resultaten van het filteren worden in het middelste gedeelte van het assistentvenster weergegeven.Die Ergebnisse der Filterung werden im mittleren Teil des Assistentfensters angezeigt.
Het is mogelijk om de lijst van de bestaande standplaatsen door middel van filteren naar fabriek, resp. naar fabriek en montagelijn in te perken.Es besteht die Möglichkeit die Liste der vorhandenen Standorte durch die Filterung nach Werk bzw. nach Werk und Montagelinie entsprechend einzuschränken.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Het staat in de titelbalk onder de knop "Filteren".Es befindet sich in der Titelleiste unterhalb der "Filtern"-Schaltfläche.
Hiertoe kiest u de gewenste filtercriteria en klikt u op de knop "Filteren".Dazu wählt man die gewünschten Filterkriterien aus und betätigt die Schaltfläche "Filtern".
In het onderste gedeelte van het venster worden bij het uitvoeren van de functie "Filteren" de gevonden foutoorzaken weergegeven.Im unteren Teil des Fensters werden bei Ausführung der "Filtern" Funktion die gefundenen Fehlerursachen angezeigt.
„netwerkswitch” een netwerkapparaat waarvan de hoofdfunctie is om frames op basis van het adres van bestemming van elk frame te filteren, door te sturen en te verspreiden. Alle switches werken minimaal op de datalinklaag (L2);Alle Schalter arbeiten mindestens auf der Ebene der Sicherungsschicht (L2);