"energieverbruik" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

energieverbruikEnergieverbrauch

Beispieltexte mit "energieverbruik"

BBT-geassocieerd energieverbruikMit BVT verbundener spezifischer Energieverbrauch
Energieverbruik en proceskeuzeEnergieverbrauch und Verfahrensauswahl
Methode voor het berekenen van de energierendementsindex en het energieverbruikMethode zur Berechnung des Energieeffizienzindex und des Energieverbrauchs
Jaarlijks energieverbruik (AE) (kWh/j)Jährlicher Energieverbrauch (AE) (in kWh/Jahr)
Jaarlijks energieverbruik in kWh/annum:Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr:
Jaarlijks energieverbruik niet beschikbaar;Jährlicher Energieverbrauch: keine Angabe;
een energieverbruik van niet meer dan 6 W,einem Stromverbrauch von nicht mehr als 6 W,
Jaarlijks energieverbruik in kWh/annum of GJ/annum:Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr oder in GJ/Jahr:
Daling van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwenRückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden
Gemiddeld specifiek energieverbruik (Average specific energy consumption - ASE)Durchschnittlicher spezifischer Energieverbrauch (ASE)

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

emissie door energieverbruik, kilotonEmissionen durch Energieverbrauch, kt
Met de BBT geassocieerde energieverbruikniveaus [4]Mit BVT verbundene Energieverbrauchswerte [5]
bedraagt het jaarlijkse energieverbruik minder dan 43,0 kWh/jaar;Der jährliche Energieverbrauch muss weniger als 43,0 kWh/Jahr betragen;
bedraagt het jaarlijkse energieverbruik minder dan 62,0 kWh/jaar;Der jährliche Energieverbrauch muss weniger als 62,0 kWh/Jahr betragen;
ETEC, slaapstand, uitstand en stand met het laagste energieverbruik:ETEC, Ruhezustand, Aus-Zustand und Niedrigstverbrauchszustand:
het specifieke energieverbruik tijdens de tapijttest, indien van toepassing;gegebenenfalls der spezifische Energieverbrauch während der Teppichbodenprüfung;
het specifieke energieverbruik tijdens de hardevloerentest, indien van toepassing;gegebenenfalls der spezifische Energieverbrauch während der Hartbodenprüfung;