"ecosysteem" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

ecosysteemÖkosystem

Beispieltexte mit "ecosysteem"

marien ecosysteemÖkosystem Meer
ecosysteem van het landterrestrisches Ökosystem
aanpassingen of aanvullende hulpmiddelen om de selectiviteit te verbeteren of de negatieve impact op het ecosysteem tot een minimum te beperken;Änderungen oder zusätzliche Vorrichtungen zur Verbesserung der Selektivität oder Minimierung der negativen Auswirkungen auf das Ökosystem;

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

effecten van het biocide op de biodiversiteit en het ecosysteem;Auswirkungen des Biozidprodukts auf die Biodiversität und das Ökosystem.
biodiversiteit, ecosysteemdiensten, bodemfuncties en duurzaam waterbeheer;Biodiversität, Ökosystemleistungen, Bodenfunktionalität und nachhaltige Wasserwirtschaft;
Aantal soorten ecosystemen en hectare ecosysteemoppervlakken dat onderdeel uitmaakt van lopende of afgeronde projectenAnzahl der Arten und Hektarfläche von Ökosystemen oder Ökosystemoberflächen, die Ziel laufender oder abgeschlossener Projekte sind
het ontwikkelen van methoden voor de waardebepaling van en de betaling voor ecosysteemdiensten (met inbegrip van materiële en immateriële diensten), ofEntwicklung von Methoden für die Bewertung von und Bezahlung von Ökosystemdienstleistungen (einschließlich materieller und immaterieller Dienstleistungen) oder
Parallel met de marktgerichte functies ondersteunt de bio-economie ook een breed scala aan publieke goederen, functies, biodiversiteit en ecosysteemdiensten.Parallel zu den marktbezogenen Funktionen fördert die Biowirtschaft außerdem zahlreiche Funktionen hinsichtlich öffentlicher Güter, biologische Vielfalt und Ökosystemdienste.