"dragermateriaal" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
dragermateriaalTrägermaterial

Beispieltexte mit "dragermateriaal"

Dragermateriaal met label geeft een afgezwakt signaalniveauTrägermaterial mit Etikett liefert einen abgeschwächten Signalpegel
Een ultrasone zender in de onderste vorktand straalt met een snelle reeks impulsen tegen het dragermateriaal.Ein Ultraschall-Sender im unteren Gabelschenkel strahlt mit einer schnellen Impulsfolge gegen das Trägermaterial.
Het dragermateriaal geeft een ander signaalniveau af dan de label.Das Trägermaterial liefert einen anderen Signalpegel als das Etikett.
De esf-1 reageert op het signaalverschil tussen dragermateriaal en label.Der esf-1 reagiert auf den Signalunterschied zwischen Trägermaterial und Etikett.
De signaalverschillen tussen dragermateriaal en label kunnen heel klein zijn.Die Signalunterschiede zwischen Trägermaterial und Etikett können sehr gering sein.
Tijdens het Teach-in-proces wordt het dragermateriaal met labels aan een constante snelheid door de vork geleid.Während des Teach-in-Vorgangs wird das Trägermaterial mit Etiketten bei konstanter Geschwindigkeit durch die Gabel geführt.
De geluidsimpulsen laten het dragermateriaal vibreren, zodat aan de tegenoverliggende kant een sterk afgezwakte geluidsrimpel uitgestraald wordt.Die Schallimpulse versetzen das Trägermaterial in Schwingungen, so dass auf der gegenüberliegenden Seite eine stark abgeschwächte Schallwelle abgestrahlt wird.
Omdat de labels door de compacte hechting op het dragermateriaal een verband zonder luchtscheidingslaag vormen, moeten de labelsensoren op zowel het dragermateriaal als de labels ingeleerd worden.Da die Etiketten durch die innige Haftung auf dem Trägermaterial einen Verbund ohne Trennschicht aus Luft darstellen, müssen die Etikettensensoren auf Trägermaterial und Etiketten eingelernt werden.