"democratie" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

democratieDemokratie

Beispieltexte mit "democratie"

directe democratiedirekte Demokratie
deliberatieve democratiedeliberative Demokratie
participatieve democratiepartizipative Demokratie
representatieve democratierepräsentative Demokratie
Subcomité Mensenrechten en democratieUnterausschuss für Menschenrechte und Demokratie
Daarnaast zijn ook krantenuitgevers en andere gedrukte media een belangrijke garantie voor een objectieve informatievoorziening aan het publiek en voor de democratie.Zeitungsverlage und andere Printmedien sind außerdem ein wichtiger Garant für eine objektiv informierte Öffentlichkeit und für Demokratie.
de bevordering van democratie en goed bestuur;Förderung von Demokratie und guter Staatsführung;
Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd.Hat die Demokratie in Belarus aktiv untergraben.
Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd.Hat die Demokratie in Belarus aktiv unterwandert.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

volksdemocratieVolksdemokratie
sociaal-democratieSozialdemokratie
mensenrechten, democratie, goed bestuur, conflictpreventie en capaciteitsopbouw van de civiele samenleving,Menschenrechte, Demokratie, verantwortungsvolle Staatsführung, Konfliktverhütung und Aufbau der Kapazitäten der Zivilgesellschaft;
De Europese Unie blijft ernstig bezorgd over de voortdurende aantasting van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in Belarus.Die Europäische Union ist weiterhin tief besorgt über die anhaltende Einschränkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in Belarus.
institutionele ondersteuning bij goed bestuur te ondersteunen en hulp te bieden bij de consolidatie van de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat;institutionellen Unterstützung und Festigung von verantwortungsvoller Regierungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten;