"controlelampje" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
controlelampjeKontrollleuchte
controlelampjeKontrollampe

Beispieltexte mit "controlelampje"

controlelampje voor netspanningKontrollampe für Netzspannung
controlelampje afzuiging werkt nietKontrolllampe Absaugung nicht funktionsfähig
controlelampje voor netspanning gaat brandenKontrollampe für Netzspannung leuchtet
Wacht tot het gele controlelampje brandt!Warten Sie bis die gelbe Kontrolllampe brennt!
Het controlelampje (Opbouwslijpmachine) voor staal moet branden.Kontrolllampe (Aufbauschleifmaschine) für Stahl muss brennen.
Het controlelampje (Opbouwslijpmachine) voor aluminium moet branden.Kontrolllampe (Aufbauschleifmaschine) für Aluminium muss brennen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Stand keuzehendel aandrijving 2 controlelampjes en brandenGetriebewahlhebelstellung 2 ? Kontrollleuchte und leuchten
Zie controlelampjes – de geselecteerde unit wordt aangegeven!Siehe Kontrollleuchten – Die angewählte Einheit wird angezeigt!
Netsnoer (400V, 32A) in de contactdoos steken (controlelampje voor netspanning gaat branden)Zuleitung (400V, 32A) an die Steckdose stecken (Kontrollampe für Netzspannung leuchtet)
De controlelampjes – slijpunit geven alleen maar aan dat de S-units bewogen kunnen worden.Die Kontrollleuchten – Schleifeinheit zeigen nur an, dass die S-Einheiten bewegt werden können.
De gekozen functies worden overeenkomstig weergegven door de controlelampjes – slijpunit op het bedieningsgedeelte en kunnen dan met de joystick worden bewogen.Die gewählten Funktionen werden entsprechend durch die Kontrollleuchten – Schleifeinheit auf dem Bedienteil angezeigt und können dann mit dem Joystick bewegt werden.
Bij het kiezen van de afzonderlijke standen veranderen de controlelampjes – slijpunits (op het bedieningsgedeelte) naar de bij de aandrijvingsstand behorende functie.Beim Anwählen der einzelnen Stufen wechseln die Kontrollleuchten – Schleifeinheiten (auf dem Bedienteil) auf die zur Getriebestufe gehörende Funktion.