"combinatie" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch

combinatieKombination

Beispieltexte mit "combinatie"

combinatie van gevarenKombination von Gefährdungen
Combinatie van schema’s en bouwstenenKombinationsmöglichkeiten der Schemata und Module
Combinatie met andere financieringsbronnenKombination mit anderen Finanzierungsquellen
Wegrijtest op een helling bij de maximummassa van de combinatieAnfahrprüfung an Steigungen bei maximaler Gesamtmasse der Fahrzeugkombination
de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van de combinatie.die technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination.
In elke cyclus van de sequentie is de combinatie van CE’s die tijdens die cyclus in bedrijf zijn, een mogelijke combinatie.Während jedes Zyklus der Befehlssequenz ist jede Kombination von "Rechenelementen""CEs", die arbeitet, eine mögliche Kombination.
Een combinatie van maatregelen is mogelijk.Es können mehrere Maßnahmen kombiniert werden.
goederen, diensten of een combinatie daarvanvon Waren, Dienstleistungen oder einer Kombination aus diesen:
Een combinatie van lijnzaadolie en vitamine EKombination aus Leinöl und Vitamin E
Tekeningen voor de combinatie met stolpprofielenZeichnungen für die Kombination mit Stulpprofilen
een combinatie hiervan toepassen of ontwikkelen.eine Kombination aus beidem anwenden oder entwickeln.
Elektrische kenmerken van de combinatie fotodetector-meterElektrische Eigenschaften des Fotozellenanzeigegerätes
Stuifpoeder-formuleringen die een combinatie bevatten van:Verstäubbare Pulverformulierungen mit einer Kombination aus:

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

voordeurcombinatiesHaustür-Kombinationen
profielcombinatieProfilkombination
stolpcombinatiesStulp-Kombinationen
post combinatiesPfosten Kombinationen
profielcombinatie ladenProfilkombination laden
profielcombinatie opslaanProfilkombination speichern
kozijn-vleugel combinatiesRahmen-Flügel Kombinationen
IFRS 3 BedrijfscombinatiesIFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse
Motoren of motorcombinatiesAntriebsmaschinen oder Motorenkombinationen
mijn geprefereerde profielcombinatiesmeine bevorzugten Profilkombinationen
mijn geprefereerde profielcombinatiesMeine bevorzugten Profilkombinationen
Combinaties van actief en passief vistuigKombination beweglichen und stationären Fanggeräts
Combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp: [ja/neen]Kombiheizgerät mit Wärmepumpe: (Ja/Nein)
Combinaties van subsectoren van financiële instellingenZusammenfassung von Teilsektoren des Sektors finanzielle Kapitalgesellschaften
Combinaties van economische subjecten mogen inschrijven of zich als gegadigde opgeven.Angebote oder Anträge auf Teilnahme können auch von Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern eingereicht werden.
Combinaties bestrijdingsmiddel/product waarop toezicht moet worden gehouden in/op producten van dierlijke oorsprongZu überwachende Pestizid-/Produkt-Kombinationen in/auf Waren tierischen Ursprungs
Combinaties van ondernemers, waaronder tijdelijke samenwerkingsverbanden, mogen deelnemen aan aanbestedingsprocedures.Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern, einschließlich vorübergehender Zusammenschlüsse, können an Vergabeverfahren teilnehmen.
Combinaties van ondernemers, waaronder tijdelijke samenwerkingsverbanden, kunnen deelnemen aan aanbestedingsprocedures.Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern, einschließlich befristeter Zusammenschlüsse, können an Vergabeverfahren teilnehmen.
Voor combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp:Für Kombiheizgerät mit Wärmepumpe:
Te bewaken combinaties bestrijdingsmiddel/productZu kontrollierende Kombinationen von Schädlingsbekämpfungsmitteln/Erzeugnissen
alle mogelijke combinaties van bovengenoemde steun.Kombination dieser Formen
Voor combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp:Kombiheizgerät mit Wärmepumpe
Mechanische koppelinrichtingen van voertuigcombinatiesMechanische Verbindungseinrichtungen für Fahrzeugkombinationen
daarnaast, voor combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp:für Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist außerdem Folgendes anzugeben:
Capaciteitsprofielen voor waterverwarming van combinatieverwarmingstoestellenLastprofil für die Warmwasserbereitung mit Kombiheizgeräten