"butyl" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

butylButyl

Beispieltexte mit "butyl"

butyraat (ester), propionaat (ester) (INNCN) butylButyrat (Ester), Propionat (Ester) (INNCN)

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

met butylbandmit Butylband
dibutylftalaat (DBP)Dibutylphthalat (DBP)
benzylbutylftalaat (BBP)Benzylbutylphthalat (BBP)
Dibutylftalaat (CAS: 84-74-2)Dibutylphthalat (CAS-Nr. 84-74-2)
tert-butylethylether (ethyl-tertiair-butylether, ETBE)tert-Butyl-ethylether (Ethyl-tert-butylether, ETBE)
tert-butylacetaat, t-butylacetaat, tertiair-butylacetaattert-Butylacetat, t-Butylacetat, tertiäres Butylacetat
Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), opgelost in heptaanButylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), in Heptan gelöst
met butylband en afdichtstripmit Butylband und Abdichtleiste
Natriumdiïsobutyldithiofosfinaat (CAS RN 13360-78-6) in een waterige oplossingNatriumdiisobutyldithiophosphinat (CAS RN 13360-78-6) in wässriger Lösung
fenyleen, bifenyleen of naftaleen met methyl-, tertiair butyl- of fenylsubstitutie, enMethyl, tertiär-butyl- oder phenyl-substituiertes Phenylen, Biphenylen oder Naphthalin und
isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR); gehalogeneerde isobuteen-isopreenrubber (CIIR of BIIR)Butylkautschuk (IIR); Chlorbutylkautschuk und Brombutylkautschuk (CIIR oder BIIR)
gebruik van tetrachloorkoolstof bij de vervaardiging van isobutylacetofenon (ibuprofeen-pijnstiller);Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff bei der Herstellung von Isobutyl-Acetophenon (Ibuprofen — Analgetikum);
Composietplaten van poly(ethyleentereftalaat) of van poly(butyleentereftalaat), versterkt met glasvezelsGlasfaserverstärkte Platten aus Poly(ethylenterephthalat) oder aus Poly(butylenterephthalat)
Azeotropische mengsels die isomeren van nonafluorbutylmethylether en/of nonafluorbutylethylether bevattenAzeotrope Mischungen mit Isomeren von Nonafluorbutyl(methylether) und/oder Nonafluorbutyl(ethylether)